"Ta ut svängarna" inför sommarlovet

SKURUPS KOMMUN.

Skurups kommun har beviljats statliga medel till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga 2018. Totalt rör det sig om 158 874 kronor som nu kan sökas av kommunala verksamheter och föreningar.

Av
Emma Brännman

Årets satsning på sommarlovsaktiviteter görs möjlig genom ett statsbidrag som Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela till landets alla kommuner. Syftet är att möjliggöra möten över sociala gränser där alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

– Det är ett fantastiskt tillskott som gör att vi kan erbjuda fler aktiviteter som är gratis för lovlediga barn i kommunen, säger Richard Andersson som är verksamhetschef på kommunens fritidsgårdar.

Till och med den 29 april kan kommunala verksamheter och föreningar söka bidraget för att ordna avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn som är mellan sex och 15 år. Ytterligare kriterier för att ta del av bidraget är att aktiviteterna ska ge barnen stimulans och personlig utveckling, skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund, stimulera både flickors och pojkars deltagande samt främja integration och motverka segregation.

Utflykter, evenemang, aktiviteter eller möjlighet att hjälpa barn att ta sig till redan befintliga arrangemang är några exempel på sätt att skapa meningsfull sysselsättning för kommunens barn.

Bidraget kan även utgöra som ett komplement till de fritidsaktiviteter som Skurups kommun eller föreningarna redan tillhandahåller, eller planerar att genomföra under årets sommarlov.

– Vi hoppas på en mångfald av aktiviteter. Gummifabriken, kulturskolan och biblioteket brukar vara flitiga. Men vi har många andra duktiga aktörer i kommunen också. Kanske vill Restaurang Rutger anordna kockmästerskap eller fiskeföreningen arrangera en utflykt. Nu finns det möjlighet att ta ut svängarna, säger Richard Andersson.

Kommunen står för all marknadsföring och utformar ett gemensamt sommarlovsprogram. Föreningar och kommunala verksamheter ansöker om bidrag via kommunens webbplats.

Publicerad 14 March 2018 06:30

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag