Foto: Mostphotos.com

Belysning i fokus vid trygghetsvandring

Vandring genom Rydsgård belyste tryggheten

RYDSGÅRD.

Under gårdagens trygghetsvandring diskuterades hur tryggheten kan förbättras i Rydsgård.

Av
Emma Brännman

I går genomfördes en så kallad trygghetsvandring i Rydsgård. Deltog gjorde brottsförebyggande rådet, kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande, byalaget och kommunpolisen samt ett antal invånare.

Platserna som stod i fokus var stationen, "nya" lekplatsen samt torget och skateparken.

– Vissa känner otrygghet när de rör sig kring stationen eftersom det har varit en del stök runt omkring. Framförallt är det parkeringen som är väldigt mörk och där har det varit en del bilinbrott. Det konstaterades att belysningen behöver förbättras, det tar vi med oss, säger trygghetsutvecklare Peter Strandell.

Eftersom det planeras för ny bebyggelse intill hoppas man kunna integrera denna i området på ett sådant sätt att flödet av människor blir bättre än vad det är i dag.

Problemet med dålig belysning, eller ingen belysning alls, är detsamma vid lekplatsen. Utmed gångvägen står gatlamporna på sned och själva lekplatsen är väldigt mörk i sig. Där är ny belysning på gång.

– Torget och skateparken är väldigt välbesökta. Vi pratade om hur vi skulle kunna göra platsen ännu mer attraktiv för människor i olika åldrar. Det är en viktig princip i det trygghetsskapande arbetet, att mixa olika människor, säger Peter Strandell och fortsätter:

– Förslag som kom upp var en liten lekplats och fler sittmöjligheter. Många köper gärna pizza eller glass på andra sidan gatan och tar med sig. Då är det bra om man kan slå sig ner här.

Fakta

En trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka miljön de lever och vistas i. Hur trygga vi känner oss är avgörande för var och hur vi rör oss, vilka aktiviteter vi deltar i, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möta andra människor.

Källa: Skurups kommun

Publicerad 14 March 2018 00:00