Kommunen har fått 900 000 kronor i bidrag för en ny båtbottentvätt

SIMRISHAMN.

Länsstyrelsen Skåne har beviljat stöd med drygt 900 000 kronor för en båtbottentvätt i Simrishamns småbåtshamn. Den nya båtbottentvätten planeras att finnas på plats till början av sommaren.

Av
Julia Pileby

Länsstyrelsen har beslutat att stötta kommunen och hamnen i Simrishamn i det miljöprojekt som ska mynna ut i en båtbottentvätt. Syftet är att miljöpåverkan från fritidsbåtar ska minska genom att båtägarna väljer att avstå från att måla sina båtbottnar med biocidfärger.

Vi håller just nu på att upphandla inköpet av en båtbottentvätt

Totalt beviljar Länsstyrelsen Skåne ett bidrag på 930 000 kronor.

– Det är hamnen och samhällsbyggnadsnämnden som tillsammans tagit fram det här förslaget och nu har vi beviljats pengar, säger Fredrik von Segebaden, hamnchef på Simrishamns kommun.

– Vi håller just nu på att upphandla inköpet av en båtbottentvätt, fortsätter han.

Projektet påbörjas nu under mars och ska vara genomfört i oktober. Fredrik von Segebaden räknar med att runt 50 båtägare och cirka 500 gästande båtar kommer att använda båtbottentvätten det första året.

Totalt räknar man med att båtbottentvätten kostar ungefär 1,5 miljoner kronor.

– Totalt har vi en budget på två miljoner kronor. Vi räknar med att använda resterande pengar till att etablera tvätten med installation och liknande, samt marknadsföring av tvätten, säger Fredrik von Segebaden.

Enligt kommunen bidrar det här projektet till att miljömålet "giftfri miljö" nås. Länsstyrelsen var positiva till projektet eftersom det har saknats en båtbottentvätt i den delen av Hanöbukten.

Länsstyrelsen har bedömt att inköpet av båtbottentvätten kan leda till att många båtägare upphör med att måla sina båtbottnar med biocidfärger.

– Målet är att båtbottentvätten finns på plats till början av sommaren, säger Fredrik von Segebaden.

Publicerad 08 March 2018 15:13

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag