Kämpar för ny lagstiftning kring vårdnadstvister

"Nuvarande lagstiftning är konfliktdrivande"

YSTAD.

Vårdnadstvisterna blir allt fler. Organisationen PappaBarn kämpar för en ny lagstiftning.– Fokus måste ligga på samarbete i stället för konflikt, säger Ystadbon Fredrik Nilsson från PappaBarn.

Av
Markus Celander

Föreningen PappaBarn driver opinion för att vårdnadsfrågor ska hanteras med barnet i centrum. Här ges tips och stöd till föräldrar som farit illa vid vårdnadstvister, eller som på grund av dessa tappat kontakten med sina barn.

Nästa helg håller föreningen kongress i Stockholm. Fredrik Nilsson, som är en av kontaktpersonerna för lokalavdelningen i Skåne, kommer att vara på plats.

– PappaBarn startades 2006, med anledning av vårdnadsreformen som kom då. Huvudsyftet med reformen var att stärka barnperspektivet, men resultatet blev det motsatta, säger han.

Vårdnadsreformen 2006 innebar skiftat fokus för socialtjänsten –från att verka för samförstånd och gemensam vårdnad, till konflikt och enskild vårdnad, enligt PappaBarn.

– Och enskild vårdnad får den som inte kan samarbeta med den andra föräldern. Den som trilskas och har sig kommer i slutändan att vinna på det.

Vårdnadsreformen har resulterat i att antalet vårdnadstvister sedan 2006 ökat från 2900 till 7000 förra året.

– Med andra ord blir antalet barn som inte träffar den ena föräldern, eller har en trasig relation till denna, allt fler.

Cirka 60 procent av vårdnadstvisterna föräldrar emellan slutar med enskild vårdnad, och i 80 procent av dessa tilldöms mamman vårdnaden. I början var det därför främst pappor som var aktiva i PappaBarn, men Fredrik Nilsson understryker att föreningen sedan flera år riktar sig till alla som drabbas vid en vårdnadstvist – föräldrar, styvföräldrar, mor- och farföräldrar.

– Det här handlar i grunden om ett systemfel som kan drabba alla, oavsett kön.

Något som kan visa sig redan i socialtjänstens vårdnadsutredning, som utgör underlag för domstolen, menar Fredrik Nilsson – han engagerade sig i PappaBarn för fyra år sedan, när han själv genomgick en vårdnadstvist.

– Den är ofta präglad av fördomar mot män. Det är ett problem när det första jag får höra från socialsekreteraren är att jag som pappa ligger på minus redan från start.

– Rättsosäkerheten är stor då mekanismer som styr upp utredningarna saknas. Dessa görs utifrån varje socialsekreterares personliga värderingar, så teoretiskt sett kan två utredningar med exakt samma innehåll som utreds av två olika socialsekreterare ge olika utslag. Problemet är att domstolen till 99 procent dömer efter socialtjänstens utredning.

PappaBarn hoppas på en ny lagstiftning inom kort, som åter premierar samförstånd i stället för konflikt.

– I stället för frågan: "Varför anser du att du är en bättre förälder?", hoppas vi på: "Vad ska du göra för att ditt barns situation blir så bra som möjligt?".

Publicerad 08 March 2018 00:00