Sjöbo kommun ska få miljömål

SJÖBO. Sjöbo kommun ska få miljömål. Det är frivilligt om en kommun vill ha det men idag har nio av tio kommuner miljömål.

– Vi började arbetet sommaren 2016 och nu har vi tagit fram ett strategiskt dokument som är ute på remiss, säger Magnus Weberg (M), som är kommunstyrelsens ordförande.

Målen kommer med största sannolikhet att godkännas, med några små förändringar. Förslaget till miljömålen som tagits fram sträcker sig till år 2030 men en startperiod finns inplanerad från 2018 till 2020.

– Arbetet kommer med det här bli mer systematiskt i de olika förvaltningarna. Tanken är att vi ska ha en ambassadör på varje förvaltning som ska se till att det här blir en del av det dagliga arbetet, istället för att vi ska ta ställning till olika beslut då och då, säger Magnus Weberg (M).

I den föreslagna startperioden finns fyra prioriteringar framtagna. Det första är att aktivt arbeta för 100 procent fossilbränslefritt med fokus på transporter i kommunens verksamhet. Det andra är att ha hållbara kretslopp med fokus på miljöanpassad upphandling och avfallshantering i kommunens verksamhet. Det tredje handlar om att engagera invånarna i kommunen i natur, miljö och hållbarhetsfrågor, här ska fokus ligga på barn och unga. Den fjärde punkten är att organisera och utveckla miljöarbetet i kommunen.

Publicerad 21 February 2018 00:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag