Nya formulering ska få igång parkbygge

SJÖBO. Bygglovet för aktivitetsparken är upphävt men en ny formulering från samhällsbyggandsnämnden är på väg till länsstyrelsen.

Bygglovet för aktivitetsparken stoppades efter det att en överklagan gjorts av privatpersoner. Länsstyrelsens beslut fick samhällsbyggnadsnämnden att ta upp ärendet igen.

– Frågan handlar om vi tagit rätt beslut och vi har nu förtydligat det för att skicka in det till länsstyrelsen, säger Carl-Anders Lillås (KD) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Vad överklagandet bland annat handlar om är en motivering till varför samhällsbyggnadsnämnden anser att bygget av parken är en mindre avvikelse från detaöjplanen. Den aktuella detaljplanen är från 1966. Det handlar också om byggmnationen är förenlig med detaljplanens syfte. Överklagandet som länsstyrelsen fått tar också upp att det inte presenterats någon undersökning kring parkens allmänintresse eller om den tillgodoser ett angeläget behov.

I samhällsbyggnadsnämndens nya dokument, som är nio sidor långt, skriver nämnden att den aktuella marken är avsedd för park eller plantering men det saknas precisering. Skateboardpark var inget som diskuterades 1966 men kommunen menar att den avvikelse som görs är förenlig med allmän platsmark och planens syfte.

Aktivitetsparken ska, enligt skrivelsen, växt fram i samband med att en enkät skickades ut där kommuninvånarna fick önska saker som de tyckte saknades. Efter det har möten genomförts med allmänhet, ungdomsråd, tillgänglighetsråd och pensionärsråd. De boende i närheten ska ha bjudits in till möte och även en referensgrupp bildades.

Publicerad 20 February 2018 07:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag