Stöd till gravida med missbruksproblem

YSTAD/KRISTIANSTAD/HÄSSLEHOLM.

I Kristianstad och Hässleholm bedrivs ett projekt som fokuserar på mödravård för mammor och familjer som missbrukar eller har missbrukat. Nu hoppas man även att Ystad i framtiden hakar på.

Av
Paola Nordgren

Julia Pileby

Varje år föds ett hundratal barn i Kristianstad och Hässleholm och i övriga närområdet. En del av dessa familjer brottas med en missbruksproblematik som man kan behöva hjälp med att ta sig ur. Och många gånger är en graviditet en stor motivationsfaktor för att ta sig tillbaka till en stabil tillvaro utan droger.

Sedan 1,5 år tillbaka driver Region Skåne ett projekt som finansieras av Samordningsförbundet Skåne nordost, ett projekt som också är ett samarbete med fem kommuner, Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla och Östra Göinge vilket innebär en mödravård för mammor och familjer i ett aktivt missbruk eller som har varit i ett missbruk.

Vid starten visste man inte hur behovet av denna specialistvård såg ut. Men man insåg ganska snart att behovet var stort och när projektet nu passerat halva tiden har man tagit emot runt 20 kvinnor med behov av extra stöd på grund av missbruk.

– Vi ser att det finns ett behov av den här typen av vård. Även om vi fortfarande är ganska okända för de flesta så vet vi att missbruket är utbrett inte bara på dessa fem orter utan över hela Skåne. Än så länge har vi haft flest mammor från Hässleholmstrakten. Men vi ser också ett behov i Hörby, då flera hört av sig därifrån. Dock tvingas vi neka dessa då de inte tillhör en av de kommuner som valt att delta i projektet, berättar Erika Ahlgren, barnmorska och projektledare, Maria Mödravård.

Man hoppas dock på att fler kommuner skall välja att gå med i samarbetet efter att projekttiden är slut om 1,5 år, då tanken är att verksamheten skall implementeras och bli varaktig inom specialistmödravården på Centralsjukhuset i Kristianstad.

– De här mammorna har i vissa fall det ganska tufft ställt och har inte råd att åka så långt för att få rätt mödravård, så att den här typen av verksamhet finns på fler orter är viktigt, menar Erika Ahlgren som också hoppas på ett framtida samarbete med bland annat Ystad.

Bitte Berggren är enhetschef för mödravården i Ystad, Sjöbo och Skurup.

– Vi har också gravida med missbruksproblem som kommer till oss. Men vi samarbetar med Malmö, dit de som har missbruksproblematik skickas.

Hon ser inget jättebehov av att ha en liknande verksamhet i Ystad, men tror att det hade varit bättre för den gravida att ha det närmare.

– För de som har behov av det är det säkert bättre att ha det närmare. Som det är i dag får de ju pendla in till Malmö, säger hon.

Publicerad 14 February 2018 15:30

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag