Nya rekord för Ystads hamn

YSTAD.

Hamnen i Ystad slår rekord igen. Statistiken för 2017 visar att både godstransporter och antalet lastfordon, personbilar och passagerare ökade.

Sedan 2015 har siffrorna för hamnen i Ystad stadigt ökat när det gäller godstransporter och antalet lastfordon, personbilar och passagerare. 2017 utgjorde inget undantag, utan nya rekord slogs.

Över 3,5 miljoner ton gods passerade hamnen, vilket är det högsta hittills. När det gäller passagerare var det drygt två miljoner passagerare, en ökning med 4,5 procent. Drygt 500 000 personbilar passerade, en ökning med 5 procent, och nästan 250 000 lastbilar, en ökning med 9,8 procent.

Något som däremot minskade under förra året var antal järnvägsvagnar, en minskning med runt 11 procent. Även antalet bussar minskade med 3,7 procent, något man tror beror på att allt fler polacker har tillgång till egna bilar.

– Det är riktigt glädjande att Hamnens och våra kunders ansträngningar tillsammans med en kraftig tillväxt på marknaden fortsätter att ge utdelning. Vi befäster vår position som en av Sveriges största hamnar, säger Ystad Hamns vd Björn Boström i ett pressmeddelande.

Ystad Hamn är den största hamnen i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm. Ökningen av passagerare gäller främst passagerare till Bornholm medan ökningen av gods till mesta del rör den polska trafiken. Ystad Hamn är dessutom Sveriges tredje största färjepassagerarhamn, den femte största avseende det totala antalet fartygsbesök och den elfte största när det gäller det totala godsflödet genom hamnen.

– Förutom den högkonjunktur vi är inne i nu har sänkta biljettpriser till Bornholm och Polferries satsning på större och fler fartyg till Polen bildat grund för de nya rekorden. Hamnen har härmed kunnat ta en större del av tillväxten på marknaden, vilket vi förväntar oss kommer att fortsätta även framöver, säger Björn Boström.

Publicerad 13 February 2018 06:00