Glimtar av framtidens hamn

Ny utställning invigs i dag

YSTAD. Arkitektstudenter från KTH har under hösten tagit fram idéer om hur framtidens hamnområde skulle kunna se ut. Nu kan man se resultatet i en utställning på Ystads konstmuseum.

Under hösten har studenter på arkitektursektionen vid Lunds tekniska högskola arbetat med att utforma idéer om framtidens hamnområde i Ystad.

Det är 38 internationella studenter från masterprogrammet Sustainable Urban Design (SUDes) på arkitekturprogrammet vid Lunds tekniska högskola som har gestaltat förslag för en del av hamnområdet.

Studenterna har undersökt hur stadskärnan skulle kunna vävas samman med hamnområdet och hur man ska kunna planera och bygga på ett hållbart sätt, samt hur det ska kunna bli ett område för alla.

– Det var med stor förtjusning jag tog del av studenternas ambitiösa och inspirerande förslag. Flera av dem ligger nära en utveckling jag gärna ser och som jag tror skulle tillföra stor kvalitet till Ystad, säger samhällsbyggnadschef Sofia Öreberg i ett pressmeddelande.

Från och med i dag, den 6 februari, ställs resultatet ut på Ystads konstmuseum. På så vis får fler ta del av studenternas arbeten och belysa de frågeställningar som man ställs inför i utvecklingen av hamnområdet.

– Jag ser fram mot att se studenternas förslag, med friska idéer som säkert kan användas i den fortsatta processen, säger kommunalrådet Kent Mårtensson (S), som närvarar vid invigningen.

Invigningen startar klockan 16. Utställningen står till den 4 mars.

Publicerad 06 February 2018 08:49