Fasadrenoverig på Övedskloster

ÖVEDSKLOSTER. Riksantikvarieämbetet har fördelat 2018 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. Bland annat är två miljoner öronmärkta för Övedsklosters fasad. Merparten av de 263 miljonerna, 236 miljoner kronor, fördelas av länsstyrelserna som efter årets höjning av budgeten fick 28 miljoner kronor mer att fördela jämfört med 2017. Skåne län har fått 16 405 159 kronor att fördela till kulturmiljövård. Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag. Av ovanstående är två miljoner avsedda för restaurering av delar av Övedsklosters slotts fasad.

Publicerad 05 February 2018 00:00