Kustkommuner fortsätter samarbete mot erosion

SKURUP. Erosion och hur det påverkar strandnära bebyggelse, friluftsliv och turism var en aktuell fråga när tjänstemän och politiker från Skurup, Trelleborg, Vellinge, och Ystad nyligen träffades för att diskutera havet som resurs och som utmaning.

Av
Emma Brännman Åsa Meierkord

Kustkommunerna samarbetar sedan 2016 kring problemet med erosion och en kust som sakta men säkert krymper när havsnivån stiger. Målet med samarbetet är ett gemensamt planeringsunderlag för sydkustens havsområden.

Utmaningarna är flera när det kommer till hav och kust i södra Skåne, konstaterades under samverkansträffen som hölls i Mossbylund i Skurup. En som deltog var Bengt Andersson (S) från Skurup. Han menar att sandfodring ser ut att vara den mest effektiva lösningen på problemet.

Sand hämtas då från en plats längre ut i havet, och så fyller man på vid kustremsan. Så har till exempel Ystad fått ny strand. Men det är förstås viktigt varifrån sanden hämtas och för detta krävs att kommunen ansöker och får godkänt av länsstyrelsen. En lång process med andra ord.

– Det är upp till varje kommun att gå vidare med sandfodringen. Men eftersom Skurups kommuns kust ligger mitt mellan Ystad och Trelleborg måste vi också undersöka hur deras arbete påverkar oss, säger Bengt Andersson.

Vilka problem ser du längs kommunens kust i dag?

– Problemen är inte i dag. Men på 90 år kan havsnivån komma att stiga en meter, och stora stormar tar på kusten. Som politiker har vi förstås även ett ansvar för att infrastrukturen bevaras. Därför är vi igång med en plan för kommunen, säger Bengt Andersson.

Under mötet diskuterades också förutsättningar för fiske och möjligheten att framöver kunna använda havet för att odla.

Publicerad 18 January 2018 15:57

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag