Ungdomligt inflytande på önskelista

TOMELILLA. Kommunens politiker vill öka ungdomar och barns inflytande. Med 100 000 kronor ska allt från ungdomsråd till sms-paneler ge en ungdomlig blick på idéer och planer i Tomelilla.

Av
Hannes Tobiasson

Politiker i soffan hette en tidigare satsning på ungdomars inflytande i Tomelillapolitiken, med samtal mellan politiker och ungdomar över en burk läsk eller kopp kaffe. Men det lades ner.

– Till slut blev det fler och fler politiker och färre och färre ungdomar, säger kommunalrådet Leif Sandberg (C).

Nu vill man blåsa liv i det ungdomliga pespektivet.

– Vi pratar mycket om information och uppdatera kommunens hemsida men vi behöver upprätta mer kommunikation. Samtala mer med ungdomarna och andra grupper vi sällan pratar med.

Men formerna för kommunikationen bör vara flera, menar han. Man har avsatt 100 000 kronor för implementering och åtgärder. Tanken är att arbetet ska starta till hösten och vara färdigt till 2019.

Hur skulle en sådan konkret åtgärd kunna se ut?

– Vi behöver flera lösningar. En sådan sak skulle kunna vara en sms-panel likt den de har i Osby. Där man ställer konkreta frågor. Ibland kanske det är svårt med fysiska möten, så det behövs olika redskap.

Det handlar om att få in barn och ungdomars perspektiv tidigt i beslutsprocessen, enligt Leif Sandberg och han exemplifierar med om man skulle planera att bygga en ny cykelled.

– Det är kanske framförallt ungdomar som cyklar mest, då måste man också fråga om deras synpunkter på var de cykellederna ska gå.

Leif Sandberg säger dock att det inte rör sig om en remissinstans, men att man ska fråga ungdomarna vad de vill ha, inte vad politiker och tjänstemän tror att de vill ha.

Kanske blir det också någon form av ungdomsråd, men då är det viktigt att ungdomarna får stöd från förvaltningarna, och inte förvaltningen som styr vad man ska prata om.

Detta ställer krav på att beslutsfattarna är beredda att lyssna och ta perspektiv och synpunkter i beaktande.

– Det kommer innebära lite extraarbete men det får man leva med. Det är ju det som är demokrati, säger Leif Sandberg.

Publicerad 17 January 2018 15:07

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag