Arbetsförmedlingen vill samarbeta med lantbruket

SÖDRA SKÅNE. Trots ett stort behov av arbetskraft hörde få arbetsgivare inom lantbruket av sig till arbetsförmedlingen. Den upptäckten gjorde Hushållningssällskapet Skåne. Nu har de tillsammans genomfört ett projekt för att få in fler nyanlända i näringen.

Av
Hannes Tobiasson

– Hushållningssällskapet har alltid försökt koppla ihop samhällets behov med verksamheter inom lantbruket, säger Sara Johnson på Hushållningssällskapet Skåne.

Organisationen hade under flera år diskuterat hur man kunde jobba med grön integration och startade förstudie under 2015. Studien tog avstamp i att det fanns ett rekryteringsbehov i de gröna näringarna och att företagen inom näringen har möjlighet att bidra till integration av nyanlända.

– Under förstudien såg vi att trots att det fanns ett stort rekryteringsbehov var det få lantbrukare som hörde av sig till arbetsförmedlingen. Då tog vi kontakt med arbetsförmedlingen och berättade att de inte når fram till våra medlemmar, säger Sara Johnson.

Emma Rejdvik på Arbetsförmedlingen Skåne Syd ser lantbruket som en viktig arbetsgivare men som man har haft ett otillräckligt samarbete med tidigare. Därför var ett samarbete svårt att säga nej till.

– Det är en bransch med stort rekryteringsbehov som har en historia av att anlita utländsk arbetskraft. Det vi vill göra är att nyanlända invånare i kommunen får de jobben istället, säger Emma Rejdvik.

Under försommaren 2016 startade Hushållningssällskapet Skåne och Arbetsförmedlingen Skåne Syd projektet Grön arbetsförmedling – Österlen. Syftet var att ta reda på varför lantbrukare inte tog kontakt med arbetsförmedlingen och hitta sätt för hur ett samarbete skulle kunna se ut. Vilka stöd, behov och önskemål som fanns från arbetsgivarna.

– Vi har tillsammans med arbetsförmedlingen hittat och intervjuat många personer och valt ut lämpliga kandidater och matchat de med arbetsplatser. Bland annat genom arbetsplatsbesök för att se vilka personer som passat för särskilda arbeten, säger Sara Johnson.

Under projektets gång har man från arbetsförmedlingens sida fått större insikt i vad man måste arbeta med. Tidigare har man försvunnit efter att någon har fått en anställning, men man har upptäckt att det är viktigt att finnas kvar för att på olika sätt överbrygga hinder och outtalade regler som finns på alla arbetsplatser, men även hjälp med administration.

– Bland lärdomarna från projektet är att vi måste finnas till mer för arbetsgivarna, både innan och under anställningen. Vi har också fått en större branschkunskap, vilka krav som finns och vad som efterfrågas, säger Emma Rejdvik.

Mycket av arbetet inom växtodling är säsongsarbete, men det är väldigt värdefullt att få det där första jobbet och referensen, enligt Emma Rejdvik. Projektet avslutades vid årsskiftet och nu funderar man över hur man ska ta vidare arbetet och de nya kunskaperna.

– Vi diskuterar kring hur vi kan ta upp detta på Skånenivå. Sedan vill vi också rikta in oss mer på djurhållning, där vill vi ha fler utbildningar, eftersom det är arbeten som sträcker sig över hela året, säger Emma Rejdvik.

Publicerad 17 January 2018 10:09

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag