Simrishamnsborna inte riktigt nöjda

Kommunen som en plats att bo och leva på når inte upp till förväntningarna

Simrishamn

Nu har årets medborgaundersökning kommit. I den har 1200 personer fått tycka till om Simrishamn som plats att bo på och synen på kommunens verksamheter.

– Att delta i SCB:s undersökning är en del av vår dialog med dem som bor och verkar i vår kommun. Den ger en fingervisning om vad man tycker om vår kommun som en plats att bo på, men antyder också vilken upplevelse man har av den service kommunverksamheten ger, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun.

Så vad tycker då Simrishamnsborna? Det sammanfattande betyget för hur man upplever orten är att den får betyget 57 jämfört med 56 föregående år. Gränsen för "nöjd" går vid 60. Det finns alltså en del att jobba på. De tydligaste förbättringsområdena är enligt undersökningen fritidsmöjligheter, bostäder och trygghet.

Bara fyra av tio skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det kommersiella utbudet får betyget 61 medan utbildningsmöjligheterna vara får 35.

- Vi arbetar steg för steg och med prioriteringar kopplade till våra utvecklingsområden. Resultatet i år pekar på att vi är på rätt väg, eftersom många av betygen ökat jämfört med i fjol. Upplevelsen av arbets- och utbildningsmöjligheter är dock fortfarande en utmaning, säger Diana Olsson.

Jämfört med andra jämnstora kommuner i undersökningen ligger Simrishamns betyg högre när det gäller bostäder och kommersiellt utbud. Men för att få nöjdare kommuninvånare bör man fortsätta arbeta med frågor kring ”fritidsmöjligheter”, ”bostäder” och ”trygghet” enligt SCB, frågor som redan idag får ett högt betyg.

Undersökningen nagelfar också hur medborgarna ser på kommunens egna verksamheter. Där syns en positiv trend genom i stort sett alla områden. Det sammanfattande betyget blev 48. Bäst betyg fick vatten- och avlopp, räddningstjänsten och renhållning/sophämtning. Men förbättringsområden finns inom gator och vägar, miljöarbete, gång- och cykelvägar och äldreomsorgen.

Den sista delen i undersökningen handlar om hur medborgarna ser på sina möjligheter till inflytande. Där är betyget lågt och kommunen behöver prioritera både påverkan och förtroende.

- Det här är fortsatt en utmaning för såväl förtroendevalda som för oss som jobbar i kommunverksamheten. Det sammanfattande önskemålet i vårt visionsarbete från alla de medborgare som deltog var att skapa ”det goda samtalet” och där har vi fortfarande en bit kvar att döma av SCB:s undersökning, säger Diana Olsson.

Publicerad 13 January 2018 00:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag