Beslut om minskat tobaksbruk

Ystad.

Kommunen ställer sig bakom Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025. Det är den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta som ligger bakom initiativet.

Tobacco Endgame är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att få till stånd ett politiskt beslut om ett slutmål för rökningen 2025. Målet som är satt av Tobaksfakta är att få ned rökningen till under fem procent till 2025.

Detta initiativ ställer sig kommunen nu bakom.

Det är ett medborgarförslag från barn och unga från Barn- och utbildningsnämndsgruppen i Ungdomsfullmäktige som ligger bakom beslutet. Förslaget uppmanade kommunen att ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Kommunstyrelsen i Ystad har nu beslutat att bifalla medborgarförslaget. Det innebär att kommunen tar ställning till att tobaksbruket i samhället ska minskas till mindre än fem procent.

Nu kommer kommunens tobaksförebyggande arbete att vidareutvecklas, skriver kommunen på sin webbsida.

Publicerad 12 January 2018 06:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag