Kommunens skolor har tappat placeringar i SKL:s öppna jämförelser av skolresultaten.

Kommunens skolor har tappat placeringar i SKL:s öppna jämförelser av skolresultaten. Foto: Ystads kommun

Ystads skolor faller i kunskapsresultat

Ystad.

När Sveriges kommuner och landsting, SKL, i slutet av förra året sammanställde statistik över hur väl landets skolor uppfyller kunskapskraven visar det sig att Ystads skolor tappar placeringar. Nu vill kommunen ta reda på varför och ta tag i den nedåtgående trenden.

Av
Julia Pileby

För läsåret 2016/2017 tappar Ystads kommunala skolor åtta placeringar jämfört med föregående läsår. Skolorna i kommunen befinner sig dock bland de 25 procent bästa kommunerna i landet, något som både ordföranden i barn– och utbildningsnämnden, Anja Edvardsson (S) och förvaltningschefen Christer Olofsson, vill framhålla.

– Min första reflektion är att vi har tappat, men att vi fortfarande är bland de bästa kommunerna. Vi är en god skolkommun. När man tittar på vårt resultat så ligger vi 0,5 procent över vad man kan förvänta sig av vår kommun. Det är fortfarande ett bra resultat, säger Anja Edvardsson (S).

Christer Olofsson håller med.

– Det vi kan konstatera är att Ystad är en välmående skolkommun. Resultaten ligger bland de 25 procent bästa av skolorna i landet. Vi är en traditionellt god skolkommun, säger han.

Men när det gäller de faktiska kunskapsresultaten har meritvärde, måluppfyllelse och gymnasiebehörighet minskat.

–Det är en nedåtgående trend och det är inte roligt, såklart, säger Anja Edvardsson.

– Det vi behöver jobba med är det kompensatoriska uppdraget, att de elever som behöver stöd verkligen får det, fortsätter hon.

Både Anja Edvardsson och Christer Olofsson ser att Ystads skolor börjar likna landets skolor.

– Vi har börjat få en större spridning bland betygen. Vi har ett gäng som är väldigt duktiga och ett gäng som har det svårare. Vi måste titta på varför det ser ut så och hur eleverna kan ta till sig kunskapen bättre. Vi måste också titta på kunskapsbedömningen, säger Anja Edvardsson.

– Tidigare låg vi en sammanhållen elevgrupp. Men nu börjar vi få en isärdragen skola. Det är allvarligt och det jobbar vi jättehårt med. Det kanske inte bara är en skolfråga, utan det krävs också stöd av BUP, föreningsliv och socialtjänsten. Vi måste ställa upp bakom de barn som inte har det helt lätt, säger Christer Olofsson.

Enligt Anja Edvardsson är det en oroande utveckling att kunskapskraven inte uppfylls.

– Jag ser det som ett generellt oroande problem framöver. Vi måste sätta in rätt stöd till rätt person. Jag tror på tidiga insatser. Det som är jobbigt ska vi se till att eleverna klarar.

"Det är en nedåtgående trend och det är inte roligt"

Redan nu pågår ett samarbete mellan skolan och social omsorg.

– Där lyfter vi in den här frågan. Vi tittar på hur vi på bästa sätt kan vara till stöd för de elever som behöver det. Och vi kommer att behöva möta upp med specialpedagogik och speciallärare, säger Christer Olofsson.

Anja Edvardsson håller med om att det behövs fler lärare.

– Det behövs absolut fler lärare. Vi behöver också fler lärare med specialpedagogisk kompetens. Det behövs en fördelning på ett annat sätt än idag. Vi behöver titta på fördelningen av personal mellan skolor.

Nu, i början av året kommer man att analysera resultaten av SKL:s jämförelse.

– Jag kan ännu inte säga vad som behöver göras konkret. Tjänstemännen måste första analysera läget. Men de som har det tuffare behöver ju få mer resurser. Vi behöver även titta över fortbildning för olika grupper och olika skolor, säger Anja Edvardsson.

Utbildningscheferna i kommunen har börjat diskutera läget med skolans rektorer.

– De tittar över vilka utvecklings– och förbättringsområden vi behöver fokusera på. Vi behöver ha positiva och höga förväntningar på våra elever. De har också fokuserat på att höja undervisningskvaliteten och på hur lärmiljön ska riggas för att det ska gynna eleverna, säger Christer Olofsson.

Publicerad 09 January 2018 09:22