Minskat avfall är ett steg i rätt riktning. Sortering av matavfall på landsbygden är en av faktorerna som påverkat.

Minskat avfall är ett steg i rätt riktning. Sortering av matavfall på landsbygden är en av faktorerna som påverkat.

Mindre avfall ny trend på Österlen

ÖSTERLEN. Österlenborna har brutit trenden. För första gången på flera år minskar avfallet.

Österlensborna lämnade efter sig 260 ton mindre avfall under 2017 jämfört med året innan. Det är ett välkommet trendbrott för Bo Persson, insamlingsansvarig på Ökrab, och förstås för miljön i stort.

– Det är ett absolut trendbrott. 2011 hade vi 8 600 ton och i fjol 9 276 ton. Det är en ökning på över 600 ton på bara fem år så det var oroande. Det här är ett stort steg i rätt riktning, säger Bo Persson, Ökrab.

Att Tomelilla och Simrishamn i april förra året införde sortering av matavfall även för de som bor utanför tätorterna är en bidragande orsak och har resulterat i ytterligare 300 ton matavfall, avfall som tidigare hamnade i hushållssoporna.

–Nu är vi uppe i 2 300 ton matavfall om året och vi kan köra med en fordonsflotta helt på biogas. Men även utan detta har man totalt sett minskat med drygt 200 ton, säger Bo Persson.

Ökrab har som mål att minska det totala avfallet till 2020.

– Vårt mål är att få ner kilomängden. En del är att få folk att sortera bättre. Men också att köpa mindre onödiga varor. Det gäller att ändra folks beteende. Man köper skit på ren svenska, i stället för att köpa kvalitet som håller länge, säger Bo Persson.

Förutom att gemene person kan vara långsam i sin omställning, och att många fortfarande kastar förpackningar, påsar och en del mat i de vanliga soporna, så har kommunerna och Ökrab andra utmaningar. Till exempel att Tomelilla och Simrishamn är utpräglade turistkommuner. Det skräp som tillfälliga besökare lämnar efter sig räknas på de bofasta.

– I dag finns ingen källsortering på de turisttäta områdena som torget i Tomelilla eller hamnen och centrum i Simrishamn. Vi för diskussioner med våra ägarkommuner, den bollen ligger hos dem och det finns mycket att göra.

Vad anser du att konsumenterna i första hand bör tänka extra på?

– För vår del är det plastförpackningar som är den största farsoten idag. Det är ett jättestort problem. Det finns så många olika sorters plast så att de är svåra att återvinna, säger Bo Persson, insamlingsansvarig på Ökrab.

Publicerad 09 January 2018 16:35