Kommunalrådet Kent Mårtensson (S) fick ta det första spadtaget på Regementsgatan.

Kommunalrådet Kent Mårtensson (S) fick ta det första spadtaget på Regementsgatan. Foto: Julia Pileby

Första spadtaget mot en ny paradgata

Ystad. I måndags togs det första, något trevande, spadtaget i ombyggnationen av Regementsgatan. Bakom ratten satt kommunalrådet Kent Mårtensson (S).

Av
Julia Pileby

I veckan påbörjades det ett och ett halvt års långa projektet med att bygga om Regementsgatan. Målet är att skapa en elegant paradgata som ska vara trevlig, säker och trygg för trafikanter, cyklister och gående.

I måndags drog arbetet igång. Kommunalrådet Kent Mårtensson (S) fick sätta sig bakom spakarna på en stor grävmaskin och försökte förgäves ta en ”spadtag” i den hårda asfalten.

– Vi är väldigt nöjda med att vi äntligen börjar med ombyggnaden. Vi försökte ju redan för 15 år sedan att få till ombyggnaden, men då var det brist på pengar som satte stopp för projektet, säger Kent Mårtensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nu vill man göra Regementsgatan till en säkrare och mer tillgänglig gata att vistas på och vid.

I samband med att man bygger om gatan kommer man också att utföra VA-arbeten, något som kommer att påverka gående på gatan och även näringsidkare utmed gatan.

– Det blir en viss störning när man kör igång ett sådant här projekt, men förhoppningsvis kommer det att lösa sig bra, säger Kent Mårtensson.

Som mest kommer en tredjedel av gatan att beröras av byggnationer. Arbete med VA och gata pågår etappvis och då kommer vägbanan att vara avstängd. Gångbanor kommer dock att vara öppna på båda sidor och entréer tillgängliga under hela byggtiden.

Totalt kommer arbetet med den 670 meter långa gatan att delas in i 7 etapper.

– Att återupprätta paradgatan har varit ett av målen, säger Mari Holm, som är projektledare.

Enligt henne har man prioriterad en god framkomlighet för kollektivtrafik, biltrafik, gående och cyklister.

– Vi vill ju öka andelen som går och cyklar och främja den fysiska aktiviteten. Utifrån det målet kunde vi prioritera de områden som gående och cyklister ska använda på gatan.

I utformningen kommer gångbanor att ligga närmast husfasaderna och en cykelbana kommer att löpa längs södra sidan. Körbanan kantas av träd och mellan träden kommer det att finnas parkeringsplatser.

Parkeringsplatserna blir dock färre på den nya gatan.

– Idag finns det totalt 60 parkeringar dagtid och 100 nattid. I den nya utformningen blir det 56 parkringar totalt, säger Mari Holm.

– Det är framför allt nattparkeringar som försvinner. Men det är ju också fastighetsägarnas ansvar, fortsätter hon.

Ombyggnaden av gatan ska vara färdig sommaren 2019.

Publicerad 09 January 2018 13:08