Ystadsbor känner sig allt tryggare

Ystad. Resultatet för 2017 års lokala trygghetsmätning visar att det samlade trygghetsindexet har förbättrats sedan föregående år.

Resultatet för Ystad har gått från lågt, till ännu lägre. Årets indexsiffra visar på 1,47 i år mot 1,53 i fjol.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”inget problem” och 6 indikerar ”stora problem”.

– Nollor kommer vi aldrig att kunna få, även om det är målet. Men jag är ändå nöjd med de här siffrorna. Vi är den åttonde bästa kommunen i hela regionen. Det är totalt 58 kommuner, säger Patric Nihlén, kommunpolis i Ystad.

Men det finns fortfarande saker at arbeta med, enligt kommunpolisen.

– Det handlar om att utveckla arbetet med kommunen och andra aktörer. Till exempel att stärka grannsamverkan och så vidare, säger Patric Nihlén.

Mätningen tar upp olika områden, som till exempel nedskräpning, berusade/påverkade personer utomhus, skadegörelse och hur trygg man känner sig när man vistas utomhus sena kvällar.

Mätningen visar på att det finns viss problematik med nedskräpning och berusade personer i Ystads centrum. Där hamnar index på 3. Även oron för skadegörelse på fordon har ökat till index 3. Och människor har blivit allt otryggare att vistas utomhus sena kvällar.

Trots en ökande oro för att utsättas för brott visar siffrona att utsattheten för brott ligger lågt. Index för detta hamnar på 1.

Patric Nihlén tror att det handlar om att folk reagerar på omvärlden.

– Oron handlar ganska mycket om att det kan hända saker runt omkring. Mycket av det som händer i omvärlden och i storstäder påverkar människor i Ystad. Man läser mycket om vad som händer i grannkommuner och i Malmö. Det skapar en stor oro.

Hur hanterar man den oron från polisens sida?

– Vi får försöka arbeta tillsammans med de andra aktörerna i kommunen utifrån vad medborgarna känner. Man måste ta reda på vad det är som gör att folk känner sig otrygga trots att statistiken visar att brottsligheten minskar. Det är svårt att spekulera i de bitarna. Vi får analysera materialet lite till.

Andelen invånare som anser att polisen bryr sig om de lokala problemen har också ökat, även om det inte är så högt. I årets mätning anser 37 procent att det har ökat, jämfört med 27 procent i fjol. Det totala nöjdhetsindexet för polisens agerande mot problem har förbättrats från index 4 till 2,3.

– Jag tror att vi bryr oss om de lokala problemen på ett annat sätt i dag. Allmänheten märker att vi gör något åt de lokala problemen. De märker att vi agerar mot bostadsinbrott och den lokala trafiksituationen. Jag tror också att det spelar in att vi använder media och sociala medier för att berätta om saker vi faktiskt gör, och inte bara om saker vi inte gör. Vi blir mer synliga, säger Patric Nihlén.

Publicerad 15 December 2017 10:30