Tryggt att bo och vistas i Skurup

Skurup.

Varje år genomför polisen en trygghetsmätning i hela landet. I Skurups kommun ser känslan av trygghet ut att ha ökat, jämfört med förra året.

Precis som förra året har kommundelarna Abbekås, Rydsgård, Skivarp och Skurups tätort fått besvara undersökningen utifrån förutsättningarna i det egna området. Resultatet visar att tryggheten ökar, men att problem med med bilar som kör för fort samt buskörning med mopeder kvarstår. Mätningen visar också att trygghetskänslan utomhus är fortsatt låg och att oron för att utsättas för inbrott är förhållandevis hög i alla delar av kommunen.

Problem med bilar som kör för fort upplevs i synnerhet i Rydsgård och i Skivarp, medan boende i Skurups tätort anmärker på buskörning med mopeder och mc.

– Under årets lopp har polisen genomfört flera hastighetskontroller inne i centrala Skurup vilket givit ett positivt resultat som mätningen visar. Nu kommer vi även att fokusera resurser till Rydsgård och Skivarp, säger kommunpolisen Sara Schön i ett pressmeddelande.

Ett kommungemensamt resultat är oron för att utsättas för bostadsinbrott samt inbrott i förråd. Detta trots att polisens statistik visar att det under år 2017 bara anmäldes 28 inbrott och inbrottsförsök i villa och lägenhet i kommunen.

Trygghetsmätningen visar även att nedskräpning fortfarande upplevs som ett bekymmer i hela kommunen, förutom Abbekås. Skadegörelsen har däremot minskat i samtliga kommundelar, förutom Rydsgård där den ligger på samma nivå som förra året.

Samtidigt menar polisen att resultatet av undersökningen visar att den faktiska risken för att utsättas för brott är låg och att Skurups kommun i grunden är en säker kommun att bo och vistas i. 81 procent av de tillfrågade uppger att de inte utsatts för något som helst brott.

Publicerad 14 December 2017 09:03