Ärendet om Mölleskolan avskrivs

SKIVARP. Skolinspektionen avskriver ärendet om Mölleskolan i Skivarp, där personal påståtts bruka våld mot elever.

Av
Emma Brännman

Skolinspektionen väljer nu att avskriva ärendet om de allvarliga anklagelserna mot Mölleskolan i Skivarp.

I oktober anmälde ett antal vårdnadshavare Mölleskolan för brister i utbildningen och i lärarnas bemötande. Bland annat skrev vårdnadshavarna att personal på skolan ska ha brukat våld mot elever. Men med anledning av att skolan har tillsatt en egen utredning väljer Skolinspektionen alltså att avskriva ärendet från vidare handläggning.

"Med anledning av vårdnadshavarnas uppgifter skickade Skolinspektionen en begäran om yttrande till huvudmannen för grundskolan i Skurups kommun. Denne har inkommit med ett yttrande. Av detta framgår att huvudmannen kommer att genomföra en oberoende intern utredning" skriver Skolinspektionen.

Mölleskolan kommer genom skolpsykologen att genomföra en utredning som syftar till att utreda samtliga brister samt att ta fram ett antal åtgärder. Resultatet av utredningen ska redovisas i slutet av januari.

LÄS MER: Skolpersonal anklagas för våld mot elever

LÄS MER: Mölleskolan svarar på kritiken

Publicerad 14 December 2017 15:34