Ystads skolor rasar ytterligare

Ystad. I SKL:s senaste öppna jämförelser visar det sig att Ystads skolor har tappat ytterligare åtta placeringar i rankingen.

I SKL:s statistik har man sammanställt hur landets skolor uppfyller kunskapskrav i årskurs nio. För läsåret 2016/2017 tappar kommunens skolor åtta placeringar, och hamnar på plats 45.

När man tittar på kunskapsresultaten ser man att såväl meritvärdet som måluppfyllelse och gymnasiebehörighet har minskat.

– Tyvärr ser vi en nedåtgående trend i våra kunskapsresultat – på alla områden. Det är allvarigt och vi behöver fortsätta jobba med våra lång- och kortsiktiga insatser i vårt kvalitetsarbete, säger Christer Olofsson, förvaltningschef för Kultur och utbildning i ett pressmeddelande.

Enligt kommunen är en del av förklaringen att andelen nyanlända elever har ökat de två senaste åren, och att dessa elever har en stor utmaning när det gäller att uppnå kunskapskraven. Men statistiken visar ändå att även om man exkluderar gruppen nyanlända minskar resultaten.

– Vi behöver i fortsättningen ställa oss frågan hur skolan i Ystad, utifrån sitt kompensatoriska uppdrag, ytterligare kan öka förmågan att möta varje elev i sin kunskapsutveckling utifrån individens behov och de förutsättningar som finns ekonomiskt, kompetensmässigt och arbetsmiljömässigt, säger Christer Olofsson.

Publicerad 13 December 2017 09:04