Upprop har Sven-Erik Bucht (S) på kroken

SIMRISHAMN. Lokaltidningen har tidigare skrivit om det upprop för att stärka den lokala fiskerinäringen som lyfts av Simrishamns kommun, och som fått med sig 19 svenska kustkommuner. Riksdagsledamot Per-Arne Håkansson (S) efterfrågade initiativ från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som nu svarat på frågan. Sven-Erik Bucht skriver att han välkomnar initiativet och att Näringsdepartementet med anledning av det bjudit in till ett rundabordsamtal med representanter från kommunerna. I sitt svar skriver Bucht bland annat att det framtida fisket ska ta ökat ansvar för att biologisk, social och ekonomisk hänsyn tas. Regeringen har gett till uppdrag åt Havs- och vattenmyndigheten att se över regelverket i syfte att värna det kustnära fisket. Myndigheten ska redovisa sitt uppdrag den 30 maj 2018.

Publicerad 07 December 2017 09:48