Generellt beslut om att ensamkommande får stanna under vårterminen

SIMRISHAMN. Kommunstyrelsen har fattat ett generellt beslut om att låta de ensamkommande som fyller 18 i väntan på asylbeslut får stanna i kommunen vårterminen ut.

Hur Simrishamns kommun ska hantera frågan om de ensamkommande som fyller 18 år innan de fått asylbesked från Migrationsverket har skapat huvudbry i kommunen. Lokaltidningen har tidigare skrivit om hur lärare och privatpersoner engagerat sig i frågan med en önskan om att Simrihamns kommun ska låta dessa ungdomar bo kvar.

Socialnämnden fattade i oktober beslut om att fortsätta arbeta utifrån socialtjänstlagen som kräver individuella prövningar med mycket begränsade möjligheter till undantag. Då framhölls kommunens skyldighet till likabehandling.

Men nu har alltså kommunstyrelsen fattat ett generellt beslut för de ensamkommande som fyller 18 år under första halvan av nästa år.

– Vi var eniga i majoriteten om att vi ville låta ungdomarna bo kvar under våren 2018, säger Karl-Erik Olsson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Beslutet gäller från och med den 1 januari fram till den 15 juni då skolorna slutar och gäller de ungdomar som bor på kommunens HVB-hem.

– Jag kan inte tänka mig att det finns några andra som inte skulle bo på kommunens HVB-hem. Dte är ett generellt beslut för dem som gör det och vad jag fått till mig handlar det i dagsläget om tre personer, säger Karl-Erik Olsson.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att titta på lämpligt boende. Enligt Karl-Erik Olsson tittar kommunen på möjligheten att frigöra ett gammalt HVB-hem till boende för de berörda ungdomarna som enligt lag inte får bo kvar på befintliga HVB efter sin 18-års dag.

Publicerad 07 December 2017 15:36