Foto: Mostphotos.com

Beslut om plan för att stärka barns rättigheter i kommunen

Ystad. Barn– och utbildningsnämnden har tagit beslut om att ta fram en plan för arbetet med barns rättigheter.

Syftet är att få ett samordnat arbete utifrån FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen. Arbetet med planen har redan satts igång och man harbland annat haft en workshop med representanter från kommunens olika verksamheter. Även barn och unga i ungdomsfullmäktige har bidragit till materialet.

Planen syftar till att stödja nämnder, förvaltningar och bolag i prioriteringar kring arbetet med barns rättigheter. Men även att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål utifrån ett barnrättsperspektiv. Kommunen har valt tre områden att fokusera på. Det är att beslutsfattare, relevanta yrkesgrupper och vårdnadshavare har kunskap om barns rättigheter, att kommunen har ett tydligt barnrättsperspektiv och att kommunens verksamheter ska stärka barns rättigheter.

Publicerad 07 December 2017 15:00