Ny lag kan ge högre avgifter för sortering

SJÖBO. En ny avfallslagstiftning kan tolkas så att ersättningarna för det material som kommunerna samlar in kan försvinna. Detta har fått Christel Wohlin, enhetschef på gatukontoret i Sjöbo, att reagera.

I ett brev till miljö- och energidepartementet utvecklar Christel Wohlin sina synpunkter.

– Från år 2020 kommer det en ny lagstiftning och som det står i den ska kommunen lämna in sitt återvunna material och lämna det vidare till ett insamlingssystem men några ersättningar finns inte inskrivna.

Flera skånska kommuner, bland annat Sjöbo, har så kallad fastighetsnära insamling (FNI). Den ersättning som kommunen får från producenterna idag, genom förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), täcker inte kostnaden för det systemet. Skulle ersättningen försvinna helt i framtiden skulle det slå tillbaka på kommuninvånarna med högre abonnemangsavgifter för avfallshantering.

– Den nya lagen säger att vi som kommun kan samla in förpackningar och returpapper utan uppdrag från producenterna men kan vi sälja det vidare till vem vi vill?

– Frågan är också vem som sätter priserna som betalas ut för det insamlade materialet. Jag har hört med andra kommuner, där är ersättningen högre än den vi får genom FTI.

I Sjöbo är frågan om ersättning väldigt aktuell, då det nästa år ska göras en ny upphandling. Christel Wohlin berättar att kommunen tittar på avfallsflöden, intäkter och utgifter samt är i kontakt med producenternas intresseföreningar. Intresseföreningarna samlar in materialet och tar betalt av producenterna av förpackningar för att täcka kostnaderna för återvinningsstationer, transport och städning kring dessa.

Christel Wohlin har inte hört något från departementet kring hennes inlägg i debatten ännu.

Publicerad 04 December 2017 09:09