Föreningsråd kan bli verklighet

SKURUP. Hur kan föreningar i kommunen arbeta tillsammans? Nu undersöker Skurups kommun möjligheten att starta upp ett föreningsråd.

Skurups kommuns fritidsenehet bjuder in representanter för föreningslivet att delta i ett uppstartsmöte, som förhoppningsvis ska leda till att ett föreningsråd bildas.

Frågor som kommer att diskuteras under mötet är först och främst hur ett sådant råd skulle kunna organiseras och vilka vinster samarbetet skulle ge föreningslivet i kommunen.

Olika praktiska exempel kommer också att diskuteras, för att kunna organisera rådet på bästa sätt.

– När vi genomförde projektet Föreningar för ett delaktigt Skurup i våras kom ett föreningsråd på tal. Nu vill vi se hur intresset för ett sådant råd är, säger Martin Kalén på Fritid Skurup.

Förhoppningen är att rådet på ett lätt och strukturerat sätt gemensamt ska kunna framföra föreningars åsikter och önskemål till Skurups kommun.

Uppstartsmötet är öppet för alla typer av föreningar i kommunen. Mötet hålls den 18 december klockan 18 i Konferensrummet på Skurups sparbank arena och anmälan görs senast den 13 december. 

Under mötet deltar även Skurups kommuns mötesplatsutvecklare samt projektledaren för Skurups hjältar.

Publicerad 04 December 2017 09:21