Regionpris till kulturenhet i Simrishamn

”Har blivit en förebild för många”

SIMRISHAMN. Att göra kultur till en självklar del i barns liv. Det gör Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn, som nu prisas av Region Skåne.

”De har med framgång låtit kulturskola och kulturgaranti samspela och har blivit en förebild för många.”

Så lyder en del av motiveringen för årets mottagare av Region Skånes pris Kulturpaletten som i år går till Kulturpedagogiska enheten (KPE) i Simrishamn.

– Det är en väldigt stor bekräftelse för verksamheten och alla vi som jobbar i den, en skjuts framåt i våra olika roller. Det är ju vårat samspel vi får priset för, säger KPE:s enhetschef Sylvia Carlsdotter.

Hon nämner arbetet med att ständigt ha ett barnfokus när man planerar verksamheten.

– I all planering utgår vi alltid utifrån barns rättigheter och att det hela tiden ska vara värdefullt för barnen. Vare sig det handlar om tid, innehåll, tillgänglighet.

Kulturgarantin som KPE etablerade 2005 innebär att alla barn har rätt till att fårta del av en kulturupplevelse, att få jobba med en professionell kulturaktör samt att alla kommunens grundskolelärare fortbildas i kulturpedagogik. Garantin har sedan dess gått på export till över hälften av landets kommuner, vilket också är en av anledningarna till priset.

Förutom en vandringsskulptur prisas KPE med en summa om 100 000 kronor.

De ska användas delvis för att fortsätta sprida sitt arbetssätt men också komma till gagn för barnen i kommunen.

Publicerad 01 December 2017 06:00