Nattis-kalkylen i överkant

Behöver utredas mer

TOMELILLA. Möjligheten att kunna erbjuda förskola på obekväm arbetstid under kvällar, nätter och helger har utretts av Familjenämnden i Tomelilla kommun.

Kostnaden för att kunna ta hand om 5-12 barn i redan befintliga lokaler har beräknats till drygt två miljoner kronor om året. Under kommunstyrelsens möte i förra veckan rådde det politisk enighet att kalkylen var väl tilltagen.

– Jämför man med flera andra kommuner så är den beräknade kostnaden alltför hög, säger kommunalrådet Leif Sandberg (C).

Kommunstyrelsen ger därför i uppdrag om att en fördjupad utredning om kostnaderna ska göras för att kunna få en ny kalkyl lagom till jul.

Publicerad 01 December 2017 11:00