Hamnen i Ystad växer

Av
Julia Pileby

Julia Pileby

YSTAD. Stadigt ökande trafik genom hamnen i Ystad har gjort att man behöver expandera. Nu har hamnen öppna upp nya områden för att förbättra logistiken.

I måndags invigdes nya områden i hamnen som ska rymma fordon och lager.

Detta med anledning av att trafiken genom hamnen ökar och man är i behov av större områden för att logistiken för hamnens kunder och besökare ska förbättras.

Området som man nu öppnat upp är 33 000 kvadratmeter och rymmer plats för uppställning av fordon före incheckning.

Dessutom invigdes ett 23 000 kvadratmeter stort område som innefattar två lagerhallar på 5 120 kvadratmeter vardera.

Under invigningen talade Roger Jönsson (S), ordförande i Hamnutskottet i Ystads kommunstyrelse.

Hamnarbetaren Kevin Rasmussen klippte bandet tillsammans med Ystad Hamns VD Björn Boström.

– Ystad Hamn utgör en centralpunkt för handeln mellan Sverige och länder i centrala och östra Europa. Där har vi under en lång period kunnat se hög tillväxt, ökat välstånd, nya arbetstillfällen och ökade möjligheter för näringslivet. Ystad Hamn är en naturlig väg för handeln mellan Sverige och dessa länder, och volymerna växer för varje år, säger Roger Jönsson i ett pressmeddelande.

Publicerad 30 November 2017 10:45