Färre personer anvisas till Skurup

SKURUP. ??Länsstyrelsen Skåne har beslutat om ny fördelning av nyanlända för skånska kommuner. 2018 anvisas 1800 personer, en sänkning från 2017 med nästan 1000 personer. Skurups kommun får nästa år ta emot 35 personer. I år var antalet 44.

Den 1 mars förra året en trädde ny lag i kraft som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända och ordna bosättning åt dem. Regeringen beslutar om länstal och länsstyrelserna beslutar därefter om kommuntal. Länsstyrelsen Skåne har valt att utgå från Migrationsverkets beräkningsunderlag till förslag på länstal till regeringen. Där tas hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande samt nyanländas självbosättning.

– I Migrationsverkets beräkningsunderlag inför 2018 tas större hänsyn till antalet självbosatta, det vill säga nyanlända som själva skaffar bostad i en kommun, säger Gunilla Holmlin som är integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne

Enligt Migrationsverket har hittills 65 procent av anvisningarna genomförts i Skåne.

Publicerad 23 November 2017 10:43