Miljonbidrag för bostadsbygge

Av
Julia Pileby

Julia Pileby

YSTAD. Kommunen får 9,6 miljoner kronor i stöd från Boverket för ökat bostadsbyggande. Bidraget ges som en följd av det kraftiga bostadsbyggandet i kommunen.

– Det byggs rekordmycket i Ystad och det är mycket glädjande att vi kan ta del av stödet, säger Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande i Ystads kommun, i ett pressmeddelande.

Bidraget från Boverket, som är på 9,6 miljoner kronor, har införts för att öka bostadsbyggandet. Detta mot bakgrund av den ökande befolkningen och därmed ett ökat behov av bostäder.

– Statsbidraget som kommunen nu får är ett kvitto på ett framgångsrikt och medvetet arbete med att utveckla och stärka Ystad. Pengarna kommer väl till hands för att balansera de satsningar som gjorts för att skapa ett mer attraktivt, kvalitativt och tryggare Ystad. Det gynnar både nuvarande och framtida Ystadbor i alla åldrar, säger Sofia Öreberg, förvaltningschef på Samhällsbyggnad i Ystads kommun.

Antalet kommuner som sökte bidraget i år har ökat kraftigt. Från 114 kommuner som ansökte förra året, till 204 kommuner under 2017.

För att få bidraget krävs bland annat att kommunen arbetar aktivt med översiktlig planering och bostadsförsörjning. Det beror också på antalet bostäder som fått startbesked samt att nyanlända har blivit folkbokförda i kommunen.

Publicerad 22 November 2017 06:00