Anvisning av nyanlända klar

"Klarat mottagandet hittills”

SJÖBO. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat hur många nyanlända med uppehållstillstånd Skånes kommuner ska ta emot. För Sjöbos del handlar det om 53 personer för nästa år.

För 2018 är länstalet 1 800, vilket är nästan 1 000 färre personer i jämförelse med 2017.

Den 1 mars 2016 trädde ny lagstiftning i kraft vilket innebär att landets kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända och ordna bosättning åt dem. Regeringen beslutar om länstal och länsstyrelserna beslutar sedan om fördelning mellan kommunerna.

Även för Sjöbo kommun innebär nästa år ett lägre antal nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas till kommunen enligt den nya lagen. Under 2017 är kommuntalet 66 personer, enligt länsstyrelsen.

I beräknandet av kommuntalen tar länsstyrelsen hänsyn till befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande och nyanländas självbosättning, det vill säga när människor lyckats ordna sig ett boende.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M):

– Vi har klarat alla mottagande hittills och har redan en lösning på boendefrågan för halva antalet personer fram till sommaren. Men vi väntar också på att få en redogörelse över situationen i januari.

Publicerad 20 November 2017 14:37