Fokus på hållbarhet under miljökonferens

YSTAD. När Ystad deltog i miljökonferensen i Bonn stod frågor om hållbarhet för mindre städer i fokus. Tillsammans med andra nordiska länder diskuterades hur mindre städer kan bli mer attraktiva för människor att bo i.

Förra helgen bjöds Ystads kommun till klimatkonferensen i Bonn. På konferensen fanns en nordisk paviljong där Ystad tillsammans med Hamar, Växjö och Levanger höll i en workshop på temat ”How can small towns solve big problems”?

– Jag hoppas att vi tack vare vårt deltagande i klimatkonferensen får lite stöd och tips på hur vi kan arbeta mer proaktivt med hållbarhetsfrågor i Ystad kopplat till stadsutveckling, säger Susanna Winblad, projektledare för projektet ”Ystad som regional kärna”.

Genom projektet är kommunen delaktig i ”Nordic attractive towns”, som drivs av Nordiska ministerrådet. Projektet ska bland annat resultera i en gemensam nordisk strategi för hur mindre städer kan bli mer attraktiva genom utveckling av livliga och inkluderande stadsmiljöer som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara.

– Workshopdeltagarna var rörande överens om att de mindre städerna har utmärkta förutsättningar att bli föregångare inom systemlösningar, digitalisering och cirkulära resursflöden.

Ett konkret exempel för Ystad handlar om utbygganden av hamnstaden.

– Det är en stor förändring av Ystad. Vi vill öppna dörrarna för att det ska bli ett så smart och hållbart sätt som möjligt. Som det ser ut idag har Ystad små resurser för att lyfta området. Då behöver vi hjälp av andra.

Genom projektet har man därför valt att ta chansen att dryfta kommunens utmaningar för att få in nya idéer och tankar på hur man kan gå tillväga.

– Vi såg det som en möjlighet att gå ut och säga att vi behöver hjälp med detta. Man ska inte vara rädd att ”outa” sina farhågor. Större städer har ofta mycket att skryta med, medan mindre städer får be om hjälp.

Publicerad 17 November 2017 12:00