Tallarna ryker i Blentarp

Kommunen ser inte skogen för alla tallarna – avverkas enligt plan

Av
Anna Fröjd

BLENTARP. Som en del av Sjöbo kommuns skogsvårdsplan fälls nu majoriteten av alla tallar kring Blentarp. Syftet är en mer blandad skog där de mindre träden ska få bättre möjligheter att växa till.

I veckan påbörjades avverkningen. På vissa ytor i Blentarp ska hela 80 procent av alla tallar fällas.

– Vi ska minska antalet tallar så att andra, mindre, träd får möjlighet att växa till. Målet är fullskiktesskog, som det heter på fackspråk, säger Markus Nordgren, parkansvarig driftingenjör på gatukontoret.

Fullskiktesskog innebär att det finns träd i alla storleksklasser, och alltid fler mindre träd än större. På så sätt utnyttjar skogen markens produktionsförmåga till fullo, enligt Skogsstyrelsen.

– Det kommer att bli glesare efter avverkning men tanken är att andra arter sen ska växa snabbare. Man anser att man vill ha en bättre balans mellan arter.

Skogen som avverkas tas om hand av avverkningsentreprenören.

– Det går ungefär jämt upp. Det är inte vinst som är syftet utan det handlar om långsiktig skogsvård, säger Markus Nordgren.

Blentarpsborna är engagerade i frågan och känner starkt för skogen. I Facebookgruppen ”Blentarp tillsammans” råder det starka känslor kring avverkningen.

Och enligt han som är satt att avverka skogen hade detta kunnat göras betydligt varsammare, där fler tallar fick stå kvar och istället fröså för en naturlig tillväxt. Han vill inte ställa upp med namn i tidningen.

– Blir opinionen mot för kraftig då drar jag mig ur, jag förstår att det här är helig mark för Blentarpsborna.

Jörgen Jönsson (c), ordförande i tekniska nämnden, känner själv inte till att avverkningen är påbörjad när Lokaltidningen ringer upp.

Efter att ha informerat sig i ärendet hänvisar han till den skogsvårdsplan som antogs i nämnden 2008.

– Avverkningsplanen är tagen för många år sedan för att få den avkastning man kan på den skog man har. Det är skog vi har köpt en gång i tiden.

Enligt Jörgen Jönsson var planen att tallarna skulle avverkas helt och bli ett hygge men försköningsgruppen i tekniska nämnden beslutade att 20 procent skulle sparas.

– Vi har gjort det vi kan för att inte allt skulle fällas. Vi jobbar bara enligt de planerna vi är tillsatta att sköta, säger Jörgen Jönsson (c).

Tallarna i Blentarp slutavverkas enligt skogsvårdsplanen som antogs 2008. Foto: Anna Fröjd

Tallarna i Blentarp slutavverkas enligt skogsvårdsplanen som antogs 2008. Foto: Anna Fröjd

I Blentarp är det fyra, fem områden som är berörda av avverkningen, berättar Markus Nordgren, parkansvarig markingenjör på gatukontoret. Det största området är det mellan gamla fotbollsplanen och Storkskolan. Även skogsvägen mellan IP och Prästavägen har behövt breddas för att de stora timmerbilarna ska kunna ta sig fram. Arbetet, som görs med skogsmaskin och där det behövs manuellt med motorsåg, kommer att ta minst en månad, och innan året är slut kommer de vara helt färdiga, tror Markus Nordgren. På de områden där privata fastigheter finns i anslutning till skogen kommer dessa att kontaktas av kommunen med information innan arbetet påbörjas.

På eget initiativ sparar avverkaren de finaste tallarna. Träden längs vägarna och elljusspåren sparas också för Blentarpsbornas skull.

På eget initiativ sparar avverkaren de finaste tallarna. Träden längs vägarna och elljusspåren sparas också för Blentarpsbornas skull.

Publicerad 16 November 2017 12:00