Nu ökar framkomligheten mellan Malmö och Ystad

SVARTE.

Efter ett halvårs långt arbete med nya mötesspår utmed Ystadbanan står det nya mötesspåret i Svarte nu redo att tas i bruk. Med de nya spåren utmed sträckan ska flexibiliteten och punktligheten för tågtrafiken förbättras.

I dagarna står den sjunde och sista mötesplatsen för tåg på sträckan Malmö–Ystad klar.

Det är mötesplatsen Vilhelmsborg i Svarte som är den sista pusselbiten att läggas på den nya mer framkomliga tågsträckan.

– Den här mötesplatsen, Vilhelmsborg, är faktiskt döpt efter gården som ligger här uppe, säger Johan Månsson, projektledare vid Trafikverket, och pekar upp mot en gård som ligger i närheten av tågspåret.

I slutet av november är bygget av mötesspåren helt klart. Totalt är det sju olika platser på sträckan mellan Malmö och Ystad.

– De två sista vi har byggt är detta dubbelspår i Svarte och ett i Skabersjö. Tidigare har det också byggts dubbelspår i Rynge, Rydsgård, Skurup och Lemmeströtorp, säger Johan Månsson.

Mötesspåret i Skabersjö togs i bruk i somras. Arbetet med dubbelspåren i Svarte påbörjades i maj. Och nu, ett halvår senare, står det klart att börja användas.

– De här dubbelspåren resulterar i mindre störningar på sträckan, säger Johan Månsson.

Förbättringen av Ystadbanan är en del i arbetet med att skapa en säkrare järnväg med bättre framkomlighet. Tidigare har tågen fått vänta på varandra vid stationerna. Men nu med de nya mötesspåren kan man köra närmare stationerna och invänta mötande tåg där.

– Nu när tågen kan mötas på två nya ställen ökar kapaciteten på sträckan. Det har varit mycket problem med tidhållningen tidigare. Detta hoppas vi ska lösas med de nya dubbelspåren, säger Johan Månsson.

Mätningar kommer att göras under nästa kvartal för att kontrollera att punktligheten har förbättrats.

Bland resenärer har det funnits önskemål om att även köra fler tåg på sträckan, men enligt Johan Månsson innebär det risker.

– Då riskerar man att hamna i samma situation igen. För att kunna köra fler tåg krävs ytterligare spår. Men förhoppningen är ju att man ska kunna öka kapaciteten ytterligare i framtiden.

Från den 19 november kommer tågen att gå som vanligt på sträckan.

Publicerad 14 November 2017 11:30

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag