Majoriteten vill nolla skolornas skulder

SJÖBO. Sex kommunala skolor dras med skulder. Men ett positivt resultat i kommunen gör att den borgerliga majoriteten vill stryka underskotten.

– Nämnden och rektorerna ska få börja med ett rent skrivbord, säger Magnus Weberg (M).

Det går bra för Sjöbo kommun, prognoserna för ekonomin visar på ett förväntat överskott på 12 miljoner. Nu vill Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sjöbopartiet i kommunen lätta på de underskott som skolorna dras med, istället för att tvinga skolorna till stora besparingar.

– Det överskott vi har i år innebär att det finns utrymme för att avskriva skulden, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M).

Det totala underskottet uppgår till 7,1 miljoner för sex kommunala skolor och motsvarar 4 700 kronor per elev. Underskottet har byggts på under de senaste två åren, förslaget om att stryka underskotten handlar främst om att förhindra nedskärningar på personal, enligt Magnus Weberg.

Anledningen till skolornas underskott är enligt Magnus Weberg att elever, framförallt inför de två senaste skolstarterna, bytt skolor och därmed tagit sin skolpeng med sig.

– Det går inte bara att minska på personalen direkt, om sådant måste göras måste det finnas rimligt med tid.

Magnus Weberg menar också att skolpengen legat för lågt, den vill man redan nu höja retroaktivt för de skolor som inte får avskrivna skulder, vilket uppgår till 1,3 miljoner.

– Nu ska nämnden och rektorerna få börja med ett rent skrivbord och börja jobba för att vi inte ska hamna i samma situation framöver.

Den 29 november tas ärendet upp i kommunstyrelsen och går det som majoriteten hoppas på kan beslutet klubbas på fullmäktige den 11 december.

Publicerad 14 November 2017 11:07

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag