Idrottsanläggningar måste rustas upp för 28 miljoner

Fram till 2025 krävs det insatser

SJÖBO. Idrottsplatserna i Sjöbo kommun är eftersatta när det kommer till underhållet. Fram till år 2025 räknar kommunen med att det kan komma att kosta ytterligare 28 miljon kronor, utöver de årliga driftskostnaderna, för upprustning och investeringar.

I kommunen finns det ett 30-tal anläggningar för idrott och motion. Till dessa räknas bland annat idrottsplatser, motionsspår och friluftsbad. Det har nu gjorts en översyn av samtliga anläggningar.

– Det finns en stor underhållsskuld på anläggningarna. De har inte varit prioriterade förrän nu och jag tror att man inte riktigt insett hur det ser ut tidigare, säger magnus Weberg (M), som är kommunstyrelsens ordförande.

Siffran 28 miljoner är en grov uppskattning som Magnus Weberg gjort. Underlaget som tagits fram visar på 18 miljoner men det finns mer som behöver bytas ut.

Som ett exempel kan Sjöbo IP tas. Den kostar 1,4 miljoner årligen i drift. Till det, visar analysen, krävs 1,8 miljoner kronor i underhåll till 2025 och investeringar på 400 000 kronor.

– Vi har gjort analysen för att kunna lyfta anläggningarna till en bra nivå, i dagsläget finns det inga prioriteringar eller någon ordningsföljd gjord om vilka anläggningar som ska göras först. Den diskussionen får vi ta i samband med att vi diskuterar budgeten inför 2019, säger Magnus Weberg (M).

@Brod Fråga Bullit:Varför har det blivit så här?

– Jag tror det är lätt att det blir så i förvaltningsform, saker nedprioriteras när pengar behövs på andra ställen.

@Brod Fråga Bullit:Var siffrorna förväntade?

– Ja, det var ungefär det här vi hade förväntat oss.

Publicerad 10 November 2017 07:54

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag