Packar ihop på Skurupsutgrävning

Nu ska arkeologen skriva till historien

SKURUP. Ett vackert fynd gjordes i Skurup under våren. Nu har den sista undersökningen avslutats på Flintebro. Varken tecken på bostäder eller flera gravar kunde man hitta men ändock kan nya saker läggas till i Skurups historia.

En glaspärla från vikingatiden kittlade arkeologen Lars Jönsson i våras. Med en diameter på runt en och en halv centimeter hittades den under ett tidigare skede av undersökningen av området på Flintebro.

– Anledningen att vi fortsatte med undersökningen var att vi hittade urngraven och några gropar och stolpar, säger Lars Jönsson.

Upptäckterna och fynden väckte idéer om vad som mer fanns att hitta på området under den fortsatta undersökningen. Ett gravfält eller kanske boplatser.

– De specifika fynden är klon eller grädden på moset. Det är det som gör det här arbetet extra roligt. Det tror jag alla skulle säga. Men med det sagt så är vi inga fyndletare, säger Lars Jönsson.

Han förväntade sig som sagt ett grav- och bostadsområde. Nyligen lades sista handen vid slutundersökningen men någon gammal boplats har inte gått att konstatera vid området. Men fynden pekar på att det troligtvis finns fler gravar i närheten.

Förmodligen finns det fler gravar antingen på åkern öster om Smedgatan eller under villorna söder om platsen som byggdes på 1960-talet.

– Man har inte velat bo här. Men någonting har man gjort.

Nej, groparna från runt kristi födelse var inte lämningar av gamla bostäder, men däremot något annat och, enligt Lars Jönsson, nästan mer intressant: arbetsplatser.

– Det är inte ofta man får gräva i gamla verkstäder. Vi vet dock inte ännu vad de har tillverkat men eldat har de gjort.

Mycket tyder på att de har värmt trä i groparna, vilket kan ha använts till att böja trä för båtar eller hus, enligt Lars Jönsson. I samband med att man fyllt igen groparna har keramik och annat följt med ner.

Fynden av keramikskärvor, pärlan, en sländtrissa, träkol, skelettdelar och jordprover har skickats för vidare analys och tester. Därefter ska Lars Jönsson sätta sig ner och skriva den slutliga rapporten från Flintebroundersökningen.

– Efter analysen är det jag som tar materialet och sätter mig ner för att skriva historien.

Tolkningar och slutsatser av fynden ska göras och Lars Jönsson hoppas bidra till att det ge mer kunskap om hur de gamla Skurupborna levde. När allt är färdigt vill han att föremålen ska ställas ut för dagens Skurupsbor.

– Det är den största undersökningen som har gjorts hittills och en utställning skulle vara väldigt viktig för att de som är intresserade ska få veta mer om platsen de lever på, säger Lars Jönsson.

Glaspärlan visade sig inte vara från kristi födelseåren, men har ändå omkring tusen år på nacken.

Glaspärlan visade sig inte vara från kristi födelseåren, men har ändå omkring tusen år på nacken.

Lars Jönsson, arkeologen som har ansvarat för Flintebroundersökningen avslutar arbetet på fältet. Nu väntar historien om Skurup på att skrivas.

Lars Jönsson, arkeologen som har ansvarat för Flintebroundersökningen avslutar arbetet på fältet. Nu väntar historien om Skurup på att skrivas.

Sländtrissan är ett vanligt förekommande fynd från järnålderns boplatser och kvinnogravar. Den här hittades tillsammans med pärlan och är daterad till vikingatid.

Sländtrissan är ett vanligt förekommande fynd från järnålderns boplatser och kvinnogravar. Den här hittades tillsammans med pärlan och är daterad till vikingatid.

Publicerad 09 November 2017 06:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag