En ekonomisk fråga om de ensamkommandes möjligheter

Av
Anna Fröjd

TOMELILLA. Frågan om huruvida de ensamkommande som fyller 18 år innan de fått besked på sin asylansökan ska få stanna i kommunen eller inte blir upp till kommunstyrelsen att avgöra.

Som Lokaltidningen rapporterat om tidigare höjs rösterna från flera håll om att Tomelilla kommun ska låta de ensamkommande som fyller 18 stanna kvar på sina boenden i väntan på asylbesked. Regeringen väntas besluta om ett tillfälligt kommunbidrag för att fler kommuner ska låta de ensamkommande som bott länge i en kommun bo kvar även efter sin 18-års dag trots att ansvaret då, rent juridiskt, tillfaller migrationverket.

23 av de anställda på Välagården, kommunens HVB-hem, har skrivit under en gemensam vädjan till kommunen där de påtalar både de moraliska aspekterna i att låta dessa ungdomar bo kvar men lyfter också fram hur ett sådant beslut skulle påverka deras arbetsmiljö som blivit allt mer pressad.

”Förr oss anställda hade denna möjlighet inneburit färre ungdomar med självskadebeteende på grund av ångest över sin 18 års dag. Färre ungdomar som agerar utåt i ren förtvivlan över att behöva flyttas från Välagårdens HVB (...). Samt färre ungdomar med suicidala tankar.”

Madeleine Moberg, socialchef, har utrett frågan och enligt henne blir det i slutändan en ekonomisk fråga hur kommunen ska agera.

– Räknar vi på nuläget med de 27 ungdomar vi har i asyl; med stödboende, försörjningsstöd och skolpeng, hamnar vi på en kostnad på 9 miljoner. Det är en väldigt stor diff mot det tillfälliga kommunbidraget vi eventuellt kan få på drygt 900 000, säger Madeleine Moberg.

Men de 9 miljonerna är högt räknat. Mer troligt enligt Madeleine Moberg är att det landar på ungefär hälften, det vill säga runt 4,5 miljoner.

– 7 ungdomar har fått beslut nu på mindre än en månad och i den takten kan det vara så att fler får sina beslut, sin ålder uppskriven eller avviker från kommunen. Det är svårt att kalkylera.

För personalen på Välagården skulle det innebära både en mindre pressad arbetssituation om ungdomarna fick stanna och en större garanti till fortsatt jobb. Med färre ungdomar riskerar flera att bli av med sitt arbete.

– Det finns en oro både bland personalen och de boende. Vi står inför en personalminskning och vi för en dialog med personalen och ser över om det finns andra lediga tjänster i kommunen. För de visstidsanställda avslutas anställingen per automatik när kontrakten löper ut, säger Madeleine Moberg.

Andra eventuella kostnader, exempelvis för sjukskrivningar eller arbetslöshet, tas inte med i kalkylen.

– Så här ser systemet ut generellt, sen kommer det andra former av merkostnader. Det finns inte med i kalkylen, säger Madeleine Moberg.

I sitt svar till de anställda på Välagården skriver Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande, ”För egen del bedömer jag att regeringen inte i tillräcklig utsträckning tar ansvar för att kompensera de kommuner som är beredda till ett utökat ansvar. ”.

Den 8 november diskuterar Familjenämnden underlaget och skickar det vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Publicerad 07 November 2017 08:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag