Svårt att nå politiker

Åsidosatt medborgardialog i Sjöbo

Av
Felix Alnemark

Felix Alnemark

SJÖBO. Medborgardialogen mellan kommunen och medborgarna har varit åsidosatt sedan 2006 enligt en ny rapport. Nu finns förslag på hur folkets åsikter bättre ska uppmärksammas.

Har du haft svårt att nå en politiker eller tjänsteman på ett konstruktivt sätt? Då är känslan kanske inte obefogad.
Enligt en ny rapport som presenterades i kommunstyrelsen finns mycket att göra för att förbättra medborgardialogen.
– Min tolkning är att Sjöbo vill satsa. Det är säkert lite resultatet av att det varit eftersatt men jag upplever en stor vilja att ta saken i egna händer, säger Rikard Hansson, som skrivit rapporten.
Han studerar statsvetenskap på Malmö högskola och har gjort sin praktik på kommunledningskontoret i Sjöbo.

I sin analys skriver han att medborgardialogen mellan politiker och medborgare har blivit åsidosatt efter nedläggningen av frågepanelen 2006.
Frågepanelen var ett internetbaserat forum där medborgare kunde ställa frågor till politiker. Problemet var att endast tre politiker deltog aktivt och vissa frågor blev ställda utan respons.
– En medborgardialog ger medborgarna chansen att komma lite närmre samhället på något sätt och få möjlighet att förändra sin situation. För politikerna ger det en ökad medvetenhet om vad kommunen och medborgarna vill. Det blir en grund till många politiska beslut, säger Rikard Hansson.
Nu föreslår kommunledningskontoret att de ska få i uppdrag av politikerna att ta fram ett specifikt förslag för ett e-forum där medborgarna kan få kontakt med sina förtroendevalda politiker.
– Det skapar en möjlighet för alla människor att mötas på samma plats oavsett var de bor.Det är få människor som inte har dator och internet men det är desto fler som inte tar sig till ett medborgarmöte i Blentarp eller Vollsjö.

Publicerad 20 January 2017 06:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag