Förhöjda arsenikhalter i vattnet

Av
Julia Pileby

Julia Pileby

SKURUP. Efter en undersökning av miljögifter i grundvattnet som länsstyrelsen genomfört i hela Skåne visar det sig att Skurups kommun har förhöjda halter arsenik i grundvattnet. Värdena är inte alarmerande, men bör följas upp, menar länsstyrelsen.
Mellan 2014 och 2015 genomförde Länsstyrelsen Skåne en inledande undersökning av miljögifter i grundvattnet.
Detta med anledning av att kunskapen om förekomster av andra miljögifter än bekämpningsmedel varit relativt liten.
Resultatet blev att av 38 provtagningsplatser återfanns miljögifter i 81 procent av de undersökta proverna.
– Skåne är ett tätbefolkat län med många olika verksamheter som kan orsaka läckage av miljögifter, och det är angeläget att ta reda på hur det påverkar vårt grundvatten. I undersökningen prioriterade vi grundvatten som används som dricksvatten, berättar Anna-Karin Rasmussen, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.
Provet som togs i Skurup var ett av de prov där gift återfanns.
Det var arsenik som hittades i grundvattenprovet.
– Det låg över riktvärdet, säger Anna-Karin Rasmussen.
Riktvärdet för arsenik i grundvattnet är 10. Proverna som togs i Skurup visade på 19 respektive 33.
– Det är inga alarmerande siffror. Provet är ju taget på grundvattnet och arsenik finns naturligt i berggrunden. Dricksvattnet uppfyller kraven, säger Anna-Karin Rasmussen.
Men enligt Anna-Karin Rasmussen behöver kommunen följa upp proverna och se så att det inte ökar.
Men hon vill vara tydlig med att mängden arsenik inte är hälsovådlig.
Även Göran Sivertsen, driftsledare på VA och gatan på kommunen, ser ingen anledning att oroa sig.
– Det är ett råvattenprov som har tagits, alltså ett prov på vattnet innan det gått in i reningsverket. Vi tar ju vattenprov regelbundet och de är helt enligt livsmedelsverkets krav. Och vi har aldrig haft en anmärkning på dricksvattnet.
Han blir dock lite konfunderad över provet.
– Vi har aldrig fått det resultatet på våra egna prover, men vi kommer att fortsätta ta prover och då visar det sig om det bara är något tillfälligt, säger Göran Sivertsen.


Publicerad 21 December 2016 06:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag