Marcus Fridh, Måns Olsson och Jon Sjöberg vid Highwaylux som i realiteten är E 65:an som har fått innovationer i form av ett mitträcke som drivs av solceller och varnar för både vilt och halka. Foto: Pauline Bengtsson

Marcus Fridh, Måns Olsson och Jon Sjöberg vid Highwaylux som i realiteten är E 65:an som har fått innovationer i form av ett mitträcke som drivs av solceller och varnar för både vilt och halka. Foto: Pauline Bengtsson

Hållbar energi i fokus på InnoCarnival

Ystad gymnasium till final men ingen vinst

Av
Pauline Bengtsson

MALMÖ/YSTAD. För två år sedan vann teknikprogrammet på Ystad gymnasium en resa till Hongkong för sitt projekt Lotus - en havsbaserad forskningsstation som var självförsörjande. I år blev det final men ingen vinst.
InnoCarnival Skåne är ett projekt som drivs av Malmö stad i samverkan med Region Skåne.
Syftet med projektet är att bidra till en mer hållbar utveckling i Skåne genom att stärka ungas engagemang och innovationskraft och synliggöra ungas visioner om en hållbar framtid och konkreta lösningar för att nå dit.
Projektet genomförs i nära samarbete med små och stora företag inom olika branscher, ideella föreningar och skolor i Skåne.
Malin Tuvesdotter är lärare i design- och produktutveckling och digitalt skapande på teknikprogrammet på Ystad gymnasium.
– Nytt för i år på Innocarnival är att klasserna måste ha en uppdragsgivare bakom projekten. Vi valde Ystads energi som gav oss uppdraget att tänka innovativt på temat Framtidens hållbara offentliga energi- och belysning.
Under ett helt år har eleverna på teknikprogrammet tänkt, testat och tagit fram olika lösningar kring belysning som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara.
"Mitträcket varnar för både vilt och halka"
Måns Olsson representerar gruppen Highwaylux som egentligen är E 65:an. Sol- och vindkraft är i fokus i deras innovation.
– Vi har tagit fram ledlampor som  är placerade mitt i vägbanan som ett mitträcke och som drivs av broar med solceller som omvandlar solljus till energi som i sin tur belyser vägbanan. Mitträcket har även sensorer som varnar för vilt och för halka, berättar Måns Olsson.
Gustav Nilssons grupp kallar sig Sol, vind och vatten efter Ted Gärdestads gamla hit. Gruppen har byggt upp en modell av Ystads tågstation där kinetisk energi, dvs rörelseenergi, omvandlas till watt som både värmer upp och ger ljus på stationen.
– Dessutom har vi använt  den vindkraft som uppstår när tågen passerar genom att fånga upp den och omsätta till en energialstrande kraft, berättar Gustav Nilsson.
Allmänheten bjuds in
Den 25 maj kan allmänheten ta del av teknikprogrammets projekt från läsåret som gått.
I glasgången på bottenplan inne på Ystad gymnasium, finns bland annat projekten från InnoCarnival att beskåda mellan klockan 16-18. Ingång från Surbrunnsvägen 1 (matsalen) eller från skolgården.
 
 

Gustav Nilssons grupp har tagit fram en modell av Ystads tågstation där en lampa bland annat drivs av alger. Foto: Pauline Bengtsson

Gustav Nilssons grupp har tagit fram en modell av Ystads tågstation där en lampa bland annat drivs av alger. Foto: Pauline Bengtsson

Publicerad 23 May 2016 11:11