Skådespelaren Johanna Lazcano viskar hemliga ord i elevernas öron under den normkritiska föreställningen ”Med rätt att vara” som Unga Klara spelade upp för eleverna på Blekeskolan som en inledning på ett normkritiskt arbete bland lärarna på skolan. Foto: Pauline Bengtsson

Skådespelaren Johanna Lazcano viskar hemliga ord i elevernas öron under den normkritiska föreställningen ”Med rätt att vara” som Unga Klara spelade upp för eleverna på Blekeskolan som en inledning på ett normkritiskt arbete bland lärarna på skolan. Foto: Pauline Bengtsson

Normkritisk föreställning fångade både lärare och elever på Blekeskolan

Unga Klara ger "Med rätt att vara" för att väcka tankar kring rådande normer

Av
Pauline Bengtsson

YSTAD. Kan man vara fler än en person och måste man vara som alla andra? i går inleddes det normkritiska arbetet på Blekeskolan med en föreställning i samarbete med Friends och Unga Klara som vill vända upp och ner på tankar om hur man kan och bör vara.
I ett av klassrummen står skådespelarna Klas Lagerlund och Johanna Lazcano redo att spela alla sina roller.
Ove, 55 år, är en av personerna som passerar som egentligen är en 12-årig tjej som är intresserad av flugfiske. Men på nätet låtsas hon vara en äldre man för att inte verka konstig när hon vill ha tips om sin hobby flugfiske.
Projektet vill ge inspiration och kunskap om normer, som en del av skolans demokrati- och värdegrundsarbete. Projektet ska underlätta arbetet för en öppnare skola där alla visar respekt för varandras olikheter.
Diskuterar värdegrundsfrågor
”Med rätt att vara” innehåller förutom teaterföreställningen en snabbkurs i normkritik för all personal på skolan samt en lärarhandledning, som är tydligt kopplad till Lgr11.
– Det här behövs. Vi arbetar hela tiden med den här typen av frågor eftersom mycket av det som händer på fritiden kommer upp även på skoltid, säger Margarethe Müntzing, kurator på Blekeskolan.
En hel del tid går åt till att diskutera värdegrundsfrågor med eleverna.
– Hit till Blekeskolan kommer de eleverna som ska börja på mellanstadiet och jag har infört ett system där jag intervjuar eleverna individuellt efter ett tag för att höra hur de mår och vad de tycker och tänker om sin roll på skolan och bland de andra eleverna.
 
Fångar upp på rasten
Annette Blomqvist är pedagog och elevassistent och befinner sig varje rast ute på skolgården.
– Där ser och hör man mycket som och bör fångas upp. Det kan handla om små signaler i kroppsspråket hos eleverna som göra att man som vuxen kan få en ingång om vad som är på gång.
Det är skolans skyldighet att se till att inget barn kränks eller diskrimineras. Ändå visar den senaste rapporten från Friends att 60 000 barn är mobbade i Sverige och att en tredjedel av eleverna inte upplever att lärarna agerar vid kränkningar.
Matematik- och NO-läraren, Lotta Råberg, tycker att det är viktigt att skolan är aktiv i att lyfta föreställningar om rådande normer.
– Barn och unga har olika förutsättningar och vi lärare behöver verktyg i vårt arbete för att kunna arbeta med frågorna som kommer upp.
 

Pedagogen Lotta Råberg och eleverna Elias Ekwall, Nellie Dahlberg och Bianca Sjögren har tagit på sig glasögonen de fick i samband med föreställningen

Pedagogen Lotta Råberg och eleverna Elias Ekwall, Nellie Dahlberg och Bianca Sjögren har tagit på sig glasögonen de fick i samband med föreställningen "Med rätt att vara". var dig själv, var Pippi Långstrump eller någon helt annan. Det är bara du själv som bestämmer. Foto: Pauline Bengtsson

Föreställningen "Med rätt att vara" av Unga Klara och Friends

Spelas av Unga Klara som grundades av Suzanne Osten 1975, då som en del av Stockholms Stadsteater. Unga Klara har sedan dess bedrivit en med tiden världsberömd forskande teaterverksamhet med barns och ungas villkor i fokus. Sedan sommaren 2009 är Unga Klara en självständig enhet och inte längre en del av Stockholms Stadsteater.

Friends är en icke-vinstdrivande organisation med uppdrag att stoppa mobbning och diskriminering. Friends utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Föreställningen är möjlig med hjälp av pengar från Postkodlotteriet.

Publicerad 02 October 2015 12:00