Roland Pettersson ?är ordförande i Skurups Skytteförening och började själv skjuta 1963. Nu väntar han på att containrarna ska kunna rullas fram på korthållsbanan. ?Foto: Marc Malmqvist

Roland Pettersson ?är ordförande i Skurups Skytteförening och började själv skjuta 1963. Nu väntar han på att containrarna ska kunna rullas fram på korthållsbanan. ?Foto: Marc Malmqvist

Containrar ska locka till skytte

Av
Marc Malmqvist

SKURUP. Skurups Skytteförening blev i höstas varse om att säkerheten på skjutbanan brister. Den tänkta upprustningen blir därför större än väntat. Nu bygger klubben rullande containrar som hoppas öka intresset för korthållsskyttet.
Intresset för skyttet är stort i Skurup och i Sandåkra finns Skurups Skytteförenings skjutbana som även huserar Skivarps Skytteförening och vid sidan också en pistolbana. I höstas blev det dock tyst på banan. Klubben skulle bygga om och konsulterade besiktningsmannen som underkände säkerheten. Den planerade höjningen av banan fick alltså bli mer än så. Klubbens normala utomhuspremiär som brukar ske i mitten på april kan därmed bli något försenad.
– Nu har vi lagt 400 ton sten vid korthållsbanan. Marken är så vattensjuk. På det kommer vi lägga räls där två containrar kommer kunna rullas fram för korthållsskytte. När vi skjuter på 300-metersbanan kan de rullas undan igen, säger Roland Pettersson, ordförande i Skurups Skytteförening.
Större skydd
Tidigare hängde föreningen upp plåttavlor. Det var säkerheten kring dessa som inte räckte till vilket nu har lett till idén med containrar med större säkerhetsmarginaler för de studsande kulorna. Varje container rymmer fem skjutbanor som kommer att ha en och en halv meters skydd på höjden.
– Det är inte så många andra som har tänkt på just containrar. Jag tror att det blir bra. Det kommer att se proffsigare ut och förhoppningsvis blir det lite mer intresse för korthållsskyttet, säger Roland Pettersson.
Traditionellt sett har det längre skyttet varit mer populärt i klubben men med de rullande containrarna hoppas Skurups Skytteförening kunna anordna fler tävlingar även i det kortare skyttet. Hjälpen har kommit från Riksidrottsförbundet och Skurups kommun men det ideella arbetet har varit avgörande för upprustningen som började i vintras.
Innan invigning
Skurups Skytteförening beskriver sig som en av Skånes mest engagerade skytteklubbar och tekniken de har använt sig av på skjutbanan har redan varit modern. Nu med ombyggnationen när allt blir förnyat kommer resultaten att kunna följas i realtid, inte bara på skjutbanans monitorer utan även från hela världen på internet.
– Tanken är att ha någon sorts invigning av containrarna i maj. Men vi kommer nog börja skjuta på dem innan dess, säger Roland Pettersson.
Innan dess kommer dock klubben att anordna kommunmästerskap den 18 april där samtliga skytteföreningar i kommunen deltar. Föreningen som vinner då får titulera sig kommunmästare.

Publicerad 16 April 2015 10:48