Rehab försenas när vårdcentral har få fasta läkare

Av
Åsa Borglin

YSTAD. I höstas införde Region Skåne som första landsting i Sverige, naturunderstödd rehabilitering, NUR, till personer med psykisk ohälsa. Flera vårdcentraler i sydöstra Skåne kämpar dock med att komma i gång med NUR. Vårdcentralen Ystad är inget undantag.
Tanken med naturunderstödd rehabilitering är att vistelse i grön miljö på lantgårdar ska hjälpa sjukskrivna med lindrig eller måttlig psykisk ohälsa att finna lugn, hitta tillbaka till social samvaro och återgång till arbete.
Hittills är de emellertid få vårdenheter i både syd- och nordöstra Skåne som har börjat använda sig av NUR i rehabiliteringsprocessen jämfört med övriga länet.

Labil bemanning

Anledningen kan ha flera grunder. Koordinatorn för NUR, Magdalena Andersson, tror att en av dem är att bemanningen i öst inte är lika stabil. En del vårdcentraler har exempelvis hyrläkare.
Dessutom är avstånden betydligt större i dessa områden och det kan medföra att vissa patienter inte ser det som rimligt att åka så långt.
Båda dessa faktorer känns igen av Inger Widéen, sjukgymnast och rehabkoordinator på vårdcentralen Ystad.
– Vi har nya läkare hela tiden och bara några fasta, vilket försvårar att hålla de uppdaterade, det gäller både NUR och annat.

Tidsbrist

Hon är medveten om att det gör hennes roll som koordinator desto viktigare.
– Det är inte det att vi inte vill, jobba med NUR, men just i höst har vi haft mycket här som tagit all vår tid.
Inger Widéen berättar att nu i vår ska de emellertid som ett första steg bjuda in representanterna för de två gårdarna som boende i kommunen är hänvisade till,
– De kommer att få informera om sin verksamhet för all personal och framför allt för läkarna som är de som skriver remisser.
När det gäller patienternas intresse för NUR ser Inger Widéen att det kan bli krångligt att det är en bit att åka till de aktuella gårdarna .

Närmsta är Sjöbo

En av dem är en hästgård vid Björka utanför Sjöbo och den andra ligger mellan Hörby och Höör.
– Om man redan är lite sänkt kan man rygga för avståndet.
I övrigt är hon positiv till NUR och tycker att det låter spännande.
– Det gav bra resultat vid försöket vid Alnarp.
Hon poängterar att det brukar vara en lång väg tillbaka från stressrelaterade syndrom, det kan ta flera år, och därför kan NUR ha sin plats som komplement till den medicinska vården.
Upplägget är att deltagarna kommer till gården tre dagar i veckan i grupper om fem under en åttaveckorsperiod och vistas där mellan klockan 9 och 13.
@Fakta Brod Bold:

Publicerad 27 January 2015 09:15

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag