UTSTÄLLNINGSHUS. Projektet ”Hörte – den gröna hamnen” blir nu verklighet med hjälp av pengar från Leader Söderslätt. Foto: Pauline Bengtsson

UTSTÄLLNINGSHUS. Projektet ”Hörte – den gröna hamnen” blir nu verklighet med hjälp av pengar från Leader Söderslätt. Foto: Pauline Bengtsson

Nu ska Hörte hamn blomstra

Av
Pauline Bengtsson

PROJEKT. Redan i sommar kommer Hörte hamn att få ett lyft. Projektet Hörte – Den gröna hamnen har fått närmare en halv miljon kronor av Leader Söderslätt för att göra Hörte hamn till en levande hamn.

– Och lättillgänglig. Nu används hamnen mycket lite vilket är synd eftersom hela Söderslätt är fullt av småbåtshamnar som skulle vinna på att marknadsföra sig med gemensamma kraft­er, menar Rigmor Sylvén, verksamhetsledare på Leader Söderslätt i Anderslöv.
Skapar feriearbete

Skurups kommun är redan involverad i ett annat EU-projekt som finansieras med så kallade Interreg-pengar – Fyra hörn. Det projektet handlar också om att rusta upp småbåtshamnar runt om Östersjön och på Bornholm. Och nu ska hamnen i Hörte bli en levande hamn med hjälp av gemensamma krafter från olika delar av samhället. Såväl människor som bor runt hamnen som kommun och näringsliv är involverade i projektet. Kommunen har redan bidragit med 125 000 kronor.

– Vi är redan på planeringsstadiet vad gäller vårens och sommarens arbete. Vi skapar feriearbete för ungdom­ar i samarbete med kommunen och kommer efter årsmötet i april att ta tag i upprustningsarbetet, berättar Bertil Nilsson, projektledare för Leader-projektet och driven Skivarpsbo.
Bevarar kulturarv

Det gamla hamnhuset ska rustas upp och iordningställas som kurshus och utställningslokal. Färskvatten ska dras fram och pirens håligheter ska fyllas.
Ramper för smidigt sjösättande av båtar och uthyrning av ekor och plastbåtar står på listan över saker som ska ske i Hörte hamn.

– Vi utvecklar och bevarar vårt kulturarv samtidigt som vi skapar arbetstillfällen för ungdomar under sommaren. Det är några av de kriterier som kännetecknar ett Leader-projekt, menar Bertil Nilsson.

Publicerad 08 March 2010 14:49