Hörte hamn ska bli grönare

LEADER SÖDERSLÄTT. Hörte hamnförening har fått pengar beviljade av Leader Söderslätt för projektet Hörte hamn - den gröna hamnen. Projektet ska göra Hörtes hamn grönare, mer ekologisk och attraktivare för boende och besökare. Projektet ska genom en kombination av åtgärder i samverkan med ortsbefolkning, företag, föreningar och kommun utveckla Hörte hamn till en mer levande hamn.
Ungdomar ska ges sommarjobb, entreprenörer ska kunna etablera sig och området ska utvecklas och leva upp med kurser, olika aktiviteter som musik, sport och konst. Beviljat stöd är 438 400 kronor.

Publicerad 25 February 2010 13:49