Styrelsen för VetoNU

Styrelsen för VetoNU Foto. Privat

Insänt: "Man försöker inbilla folk att det finns gruvteknik som aldrig åskådats på jorden"

Nätverket VetoNu svarar på Scandivanadiums agument om gruvdriften på Österlen

INSÄNT/TOMELILLA. Man kan ha en del åsikter om Scandivanadiums företrädare som är på turné genom Skåne för att sälja in en science fiction liknande plan för sitt nästintill osynliga, fullständigt oproblematiska men ack så nödvändiga dagbrott.

VD David Minchin drar sig inte för att i samtliga tidningar visa upp sig som trevlig småbarnsförälder. Barnet på hans rygg kan lika lite som vi som är inmutade av pappans nystartade bolag säga ifrån. Vi behandlas så eftersom Sveriges minerallag har gett pappan ensamrätt att härja på annans mark. Han har bestämt sig: skåningarna ska ge vika för att han ska kunna rädda världen.

Pengar är inte det viktiga säger han. Det är lätt att säga så när kapitalet man använder kommer från australiensare som lät sig förföras av Scandivanadiums aktieförsäljningsprospekt där man i detalj beskriver hur många miljoner ton skiffer man ska gräva upp ur den skånska berggrunden. Vi har räknat på deras egna siffror och resultatet är att man skulle behöva ödelägga en yta mycket, mycket större än Dalby stenbrott.

Värt att notera att denna världsförbättrare som inte tänker på pengar valde att sprida sin informationsbroschyr till presumtiva investerare långt innan det fanns en hemsida till oss som är berörda.

Han vill gärna lyssna säger han. Något offentligt informationsmöte verkar inta förekomma i hans planer, fastän det hade påskyndat informationsprocessen. Det är ett antal tusen personer på 22000 ha som är berörda. Obekväma frågor och motargument är kanske svårare att hantera i offentlig miljö än vid lantbrukares köksbord.

Själva hade vi gärna ställt upp på en debatt för att undanröja bolagets oförskämda påstående att det bedrivs ryktesspridning. Vi har meddelat detta inför närvarande mediarepresentanter men hittills inte fått gehör för vårt förslag.

Vi har inget emot att rädda världen, tvärtom. Vi hjälper redan idag till att genom att avsätta mark för naturreservat, genom att producera livsmedel på landets bästa åkermark, genom att ta hand om våtmarker och vattendrag.

Det vi har något emot är när man försöker inbilla folk att det finns gruvteknik som aldrig åskådats på jorden, när man mörkar dagbrottens antal, deras storlek och de risker denna typ av brytning faktiskt för med sig för människor, djur och natur. Därför upprepar vi vårt förslag till Scandivanadium: ställ upp till debatt, era sakkunniga mot våra, så får skåningarna bedöma vem det är som vill rädda dem och världen.

Anita Ullmann, ordförande Nätverket vetoNu

Publicerad 26 November 2018 14:53