Samhället är inte tillgängligt för alla, menar insändarskribenten.

Samhället är inte tillgängligt för alla, menar insändarskribenten. Foto: Andrey Popov

När blir samhället tillgängligt för alla?

INSÄNT. Enligt de lagar som finns idag och har funnits sedan 1960-talet så ska samhället vara tillgängligt för alla. Men så är det tyvärr inte idag. Vi i tillgänglighetsrörelsen frågar oss när det kommer att hända något positivt på den fronten. Frågan är när det kommer ett uppror från tillgänglighetsrörelsen och från allmänheten. Vi hoppas att det sker en snar förbättring. En bra tillgänglighet gynnar alla i samhället, inte bara personer med funktionsnedsättning. Vem är ansvarig? Jo, dels måste det vara kommunen, men även affärsidkare och fastighetsägare.

Problemet måste tas på allvar omgående.

Sven-Åke Yngve

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO

Publicerad 20 November 2018 09:54